Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά (Scopus-cited)

 1. Damilakis J, Koukourakis M, Hatjidakis A, Karabekios S, Gourtsoyiannis N: Radiation exposure to the hands of operators during angiographic procedures. European Journal of Radiology 1995, 21:72-75. 01_Damilakis_et_al_Eur_J_Radiol_1995
 2. Prassopoulos P, Hatjidakis AA, Drositis JD, Gourtsoyiannis NC: Rupturiertes A. Iliaka Communis-Aneurysma: Uncharakteristische klinische Symptomatik mit ungewöhnlichen CT-Befunden. Röntgenpraxis 1995, 48:212-213.  (German) 02_Prassopoulos_et_al_Roentgenpraxis_1995
 3. Raissaki MT, Prassopoulos P, Hatjidakis AA, Christodoulakis M, Melissas J, Gourtsoyiannis N: Modifizierte Doppelkontrast-Untersuchung des Magens bei adipösen Patienten nach vertikaler Gastroplastie. Röntgenpraxis 1995, 48:319-32.  (German) 03_Raissaki_et_al_Roentgenpraxis_1995
 4. Hatjidakis AA, Raissaki MT, Bays D, Gourtsoyiannis NC: Blutende lipome des jejunums: Diagnose mit hilfe des enteroclysmas und der CT. RÖFO 1995, 162, 4: 356-357. (German) 04_Hatjidakis_et_al_ROEFO_1995
 5. Prassopoulos P, Daskalogiannaki M, Raissaki M, Hatjidakis A, Gourtsoyiannis N: Determination of normal splenic volume on CT in relation to age, genter and body habitus. European Radiology 1997, 7: 246-248. 05_Prassopoulos_et_al_Eur_Radiol_1997
 6. Karampekios S, Hatjidakis A.A, Drositis JD, Gourtsoyiannis NC: Artificial paravertebral widening for percutaneous CT-guided adrenal biopsy. J Comput Assist Tomography   1998,  22(2); 308-310. 06_Karampekios_et_al_J_Comp_Assist_Tomogr_1998
 7. Hatjidakis A.A, Karampekios S, Prassopoulos P, Xynos E, Raissaki M, Vasilakis S.I, Gourtsoyiannis N: Maturation of the tract after percutaneous cholecystostomy with regard to the access route. Cardiovasc Intervent Radiol  1998,  21: 36-40. 07_Hatzidakis_et_al_CVIR_1998
 8. Hatzidakis, A.A., Karampekios, S., Mouzas, I.A., Korakas, P., Gourtsoyiannis, N.C. Percutaneous transhepatic plastic stent removal from the biliary tract prior to metallic stent placement.  Journal of Interventional Radiology 1999, 14(4): 193-198. 08_Hatzidakis_et_al_J_Intervent_Radiol_1999
 9. Hatzidakis A, G. Alexandrakis, H. Kouroumalis, N. Gourtsoyiannis: Percutaneous Cholangioscopy in the management of biliary disease. Experience in 25 patients. Cardiovasc Intervent Radiol 2000, 23: 431-440. 09_Hatzidakis_et_al_CVIR_2000
 10. A.A Hatjidakis, S. Karampekios, D. Tsetis, N.C. Gourtsoyiannis: Percutaneous foreign body retrieval through the biliary tract with the Nitinol Goose Neck Snare. (Letter to the Editor) European Radiology 2000, 10, 1355-1360. 10_Hatjidakis_et_al_Eur_Radiol_2000
 11. M. Raissaki, A. Hatzidakis, P. Prassopoulos, A. Bakantaki, N. Vrachassotakis, S.J. Vasilakis, N. Gourtsoyiannis: Late complication following percutaneous cholecysto-stomy: retained abdominal wall gallstone. European Radiology 2000, 10, 1284-1286. 11_Raissaki_et_al_Eur_Radiol_2000
 12. D. Kofteridis, P. Malliotakis, A. Hatzidakis, A. Gikas: Pneumonia, hepatospleno-megaly and ascites: An unusual presentation of acute Q fever infection treated successfully with macrolides. Continuing Professional Development Infection 2001, 2: 67-68. 12_Kofteridis_et_al_CBD_Infections_2001
 13. Z. Androulakakis, G. Paspatis, A. Hatzidakis, M. Kokkinaki, N. Papanicolaou, I. Grammatikakis, D. Liapi, S. Kandylakis: Gastric outlet obstruction caused by a giant gastroduodenal artery aneurysm: a case report. Eur Journal of Gastroenterology and Hepatology 2001, 13(1): 59-61. 13_Androulakakis_et_al_Eur_J_Gastrenterol_Hepatol_2001
 14. E. Matrella, V. Valatas, G. Notas, H. Roumpaki, C. Xydakis, A. Hadzidakis, I. Mouzas, E. Kouroumalis: Bolus Somatostatin, but not Octreotide reduces hepatic sinusoidal pressure by a NO-independent mechanism in chronic liver disease. Alimentary Pharmacology Therapeutics 2001,15: 857-864. 14_Matrella_et_al_Alim_Pharm_Ther_2001
 15. G. Daskalopoulos, A. Hatzidakis , Th. Triantafyllou, D. Delakas, P. Anezinis, M. Metaxari, A. Cranidis : Intraureteral metallic endoprosthesis in the treatment of ureteral strictures. European Journal of Radiology 2001, 39: 194-200. 15_Daskalopoulos_et_al_Eur_J_Radiol_2001
 16. A. Hatzidakis, D. Tsetis, E. Chrysou, E. Sanidas, J. Petrakis, N. Gourtsoyiannis: Nitinol stents for palliative treatment of malignant obstructive jaundice. Should we stent the sphincter of Oddi in every case? CardioVascular and Interventional Radiology 2001, 24: 245-248. 16_Hatzidakis_et_al_CVIR_2001
 17. I. Petrakis, N. Vrachassotakis, N. Kogerakis, A. Hatzidakis, O. Zoras, G. Chalkiadakis: Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: Report of a case after a 10-year follow-up and review of the literature. Pancreatology 2001, 1: 123-128. 17_Petrakis_et_al_Pancreatology_2001
 18. D. Tsetis, G.E. Kochiadakis, A. Hatzidakis, E.I. Skalidis, EG. Chrysou, I. Tritou, P.E. Vardas, N. Gourtsoyiannis: Transcatheter thrombolysis with high-dose bolus tissue-plasminogen activator in iatrogenic arterial occlusion after femoral arterial catheterization. CardioVascular and Interventional Radiology 2002, 25: 36-41. 18_Tsetis_et_al_CVIR_2002
 19. A.A. Hatzidakis, P.  Prassopoulos, I.  Petinarakis, E. Sanidas, E.  Chrysos, G. Chalkiadakis, D. Tsiftsis, N.C. Gourtsoyiannis: Acute cholecystitis in high risk patients: Percutaneous cholecystostomy versus conservative treatment. European Radiology 2002, 12: 1778-1784. 19_Hatzidakis_et_al_Eur_Radiol_2002
 20. A. Hatzidakis, Ch. Gogas, N. Papanikolaou, D. Samonakis, D. Kofteridis, N. Gourtsoyiannis: Hepatic involvement in hereditary hemorrhagic teleangiectasia (Rendu-Osler-Weber Disease). A Case Report. European Radiology 2002, 12: Suppl 3; 51-55. 20_Hatzidakis_et_al_Eur_Radiol_2002
 21.  A. Hatzidakis, A. Adam: The interventional radiological management of cholangio-carcinoma. Clinical Radiology 2003, 58: 91-96. 21_Hatzidakis_et_al_Clin_Radiol_2003
 22. A.A. Hatzidakis, E. Charonitakis, A. Athanasiou, D. Tsetis, G. Papamastorakis, G. Chlouverakis, G. Roussopoulou, N.C. Gourtsoyiannis: Sedations and analgesia in patients undergoing Percutaneous transhepatic biliary drainage. Clinical Radiology 2003, 58: 121-127. 22_Hatzidakis_et_al_Clin_Radiol_2003
 23. D.K. Tsetis, A.N. Katsamouris, A.D. Giannoukas, A.A.Hatzidakis, T. Kostas, K. Chamalakis, C. Ioannou, N.C Gourtsoyiannis: Potential benefits from heating the high-dose rtPA boluses used in catheter-directed thrombolysis for acute/subacute lower limb ischemia.  Journal Endovascular Therapy 2003, 10: 739-744. 23_Tsetis_et_al_J_Endovasc_Ther_2003
 24.  T. Sabharwal, A. Hatzidakis, G. Papageorgiou, A. Adam. Trans-oral embolization of a post-operative duodeno-cutaneous fistula. Clinical Radiology 2004, 59: 102-104. 24_Sabharwal_et_al_Clin_Radiol_2004
 25. A. Adam, A. Hatzidakis, M. Hamady, T. Sabharwal. Percutaneous coil placement prior to liver radiofrequency ablation under fluoroscopic guidance. European Radiology 2004, 14: 1688-1691. 25_Adam_et_al_Eur_Radiol_2004
 26. G. Notas, N. Maliaraki, M. Kampa, F. Dimoulios, E. Matrella, A. Hatzidakis, E. Kastanas, E. Kouroumalis: Patients with primary biliary cirrhosis have increased serum total antioxidant capacity measured with the crocin bleaching assay. World J Gastrenterol 2005, 11(27): 4194-4198. 26_Notas_et_al_World_J_Gastrenterol_2005
 27. M.I. Hamilos, G.E. Kochiadakis, A.A. Hatzidakis, P.E. Vardas: Treatment of a large rupture of the external iliac artery by implantation of a coated metal stent. Hell J Cardiol 2005, 46: 354-355. 27_Hamilos_et_al_Hell_J_Cardiol_2005
 28. T.S. Chimona, C.E. Papadakis, A. Hatzidakis, G.A. Velegrakis: Arteriovenous malformation of the floor of the mouth: a case report. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2005, 262(11): 939-942. 28_Chimona_et_al_Eur_Arch_Oto_Rino_Laryngol_2005
 29. J. Stratakis, J. Damilakis, A. Hatzidakis, K. Perisynakis, N. Gourtsoyiannis: Radiation dose and risk from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. J Vasc Intervent Radiol 2006, 17(1):77-84. 29_Stratakis_et_al_JVIR_2006
 30.  A. Hatzidakis, J. Petrakis, M. Krokidis, D. Tsetis, N. Gourtsoyiannis: Hepatic artery aneurysm presenting with haemobilia in a patient with Behcet’s disease. Treatment with percutaneous transcatheteral embolization. Diagnostic and Interventional Radiology 2006, 12(1): 53-55. 30_Hatzidakis_et_al_Diagn_Intervent_Radiol_2006
 31. J. Stratakis, J. Damilakis, A. Hatzidakis, N. Theodoropoulos, K. Perisynakis, N. Gourtsoyiannis: Occupational exposure from fluoroscopically guided percutaneous transhepatic biliary procedures. J Vasc Intervent Radiol 2006, 17(5):863-871. 31_Stratakis_et_al_JVIR_2006-1
 32. Samonakis, D.N., Chatzicostas, C., Vardas, E., Matrella, E., Hatzidakis, A., Kouroumalis, E.A. Autoimmune cholangitis in twin sisters. Acta Gastro-Enterologica Belgica 2006, 69 (3), pp. 340-341. 32_Samonakis_et_al_Acta_Gastroenterol_Belgica_2006
 33. A. Hatzidakis, I. Petrakis, M. Mantatzis, C. Chamalakis, G. Chalkiadakis, N. Gourtsoyiannis: Bilio-cutaneous fistula formation after percutaneous liver mass biopsy. Embolisation of the tract with a gelatin matrix. International Surgery 2006, 91:341-344. 33_Hatzidakis_et_al_Intern_Surg_2006
 34.  C. Emmanouilides, G. Sfakiotaki, N. Androulakis, K. Kalbakis, C. Christofylakis, A. Kalykaki, L. Vamvakas, A. Kotsakis, S. Agelaki, E. Diamantidou, N. Touroutoglou, A. Chatzidakis, V. Georgoulias, D. Mavroudis, J. Souglakos: Front-line bevacizumab in combination with oxaliplatin, leucovorin and 5-fluorouracil (FOLFOX) in patients with metastatic colorectal cancer: a multicenter phase II study. BMC Cancer 2007, 7: 91-97. 34_Emmanouilides_et_al_BMC_Cancer_2007
 35. A. Hatzidakis, Krokidis M, Kalbakis K, Romanos J, Petrakis I, Gourtsoyiannis N.: ePTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of malignant biliary disease. Can we prevent tumor ingrowth? Cardiovasc Intervent Radiol 2007, 30(5): 950-958. 35_Hatzidakis_et_al_CVIR_2007
 36. Μ. Κrokidis, A. Hatzidakis, E. Manousaki, N.Gourtsoyiannis: Late migration of two covered biliary stents through a spontaneous bilioenteric fistula in a patient with malignant biliary obstruction. Cardiovasc Intervent Radiol 2008, 31(1): 222-225. 36_Krokidis_et_al_CVIR_2008
 37. Bourikas LA, Tzardi M, Hatzidakis A, Koutroubakis IE.:Small bowel perforation due to non-Hodgkin-lymphoma in a patient with ulcerative colitis and systemic lupus erythematosus. Dig Liver Dis 2008, 40(2): 144. 37_Bourikas_et_al_Dig_Liver_Dis_2008
 38. Mouzas IA, Hatzidakis AA, Matrella E, Roussomoustakaki M, Kouroumalis EA: Idiopathic portal hypertension in a twin treated with TIPS and consequent splenectomy. Annals Gastroenterol 2008, 21(2): 130-134. 38_Mouzas_et_al_Ann_Gastrenterol_2008
 39. Vassiliadis T, Mpoumponaris A, Giouleme O, Hatzidakis A, Patsiaoura K, Zezos P, Vakalopoulou S, Kargiotis K, Gkisakis D, Katsinelos P, Evgenidis: N. Late onset ulcerative colitis complicating a patient with Budd-Chiari syndrome: a case report and review of the literature. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009, 21(1): 109-113. 39_Vassiliadis_et_al_Eur_J_Gastrenterol_Hepatol_2009
 40. Krokidis ME, Hatzidakis AA. Acute Hemobilia After Bilioplasty Due to Hepatic Artery Pseudoaneurysm: Treatment with an ePTFE-Covered Stent. Cardiovasc Intervent Radiol 2009, 32(3): 605-607. 40_Krokidis_et_al_CVIR_2009
 41. Krokidis M, Segos N, Sevrisarianos N, Hatzidakis A: Imaging findings of cecal volvulus. Dig Liver Dis 2009, 41: 768. 41_Krokidis_et_al_Dig_Liver_Dis_2009
 42. Hatzidakis A, Krokidis M, Gourtsoyiannis N: Percutaneous removal of biliary calculi. A Review-State of the Art-Article. Cardiovasc Intervent Radiol 2009, 32: 1130-1138. 42_Hatzidakis_et_al_CVIR_2009
 43. Krokidis M, Hatzidakis A, Petrakis J, Lagoudis T, Tsetis D: Coil embolization of inferior epigastric artery pseudoaneurysm after percutaneous thrombin injection failure: a case report. Cases Journal 2009, 12(2): 6562. 43_Krokidis_et_al_Cases_J_2009
 44. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, Bezzi M, Passariello R, Hatzidakis A: Percutaneous Treatment of malignant jaundice due to extrahepatic cholangiocarcinoma: Covered Viabil stent versus uncovered Wallstents. Cardiovasc Intervent Radiol 2010, 33: 97-106. 44_Krokidis_et_al_CVIR_2010
 45. Tzortzakakis, D.S., Nomikos, M.S., Tritou, I.N., Hatzidakis, A.A., Anezinis, P.E. Superselective endovascular embolization of congenital renal arteriovenous malformation. UroToday International Journal 2010, 3 (1). 45_Tzortzakakis_et_al_UroToday_Intern_J_2010
 46. Krokidis M, Hatzidakis A: Percutaneous Transcholecystic placement of an ePTFE/FEP-Covered stent in the common bile duct. Cardiovasc Intervent Radiol 2010, 33: 639-642. 46_Krokidis_et_al_CVIR_2010
 47. Krokidis M, Venetucci P, Hatzidakis A, Iaccarino V: Sodium Tetradecyl Sulphate direct intralesional sclerotherapy of venous malformations of the vulva and vagina: Report of five cases. Cardiovasc Intervent Radiol 2011, 34 (Suppl 2): S228-S231. 47_Krokidis_et_al_CVIR_2010
 48. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, Tsetis D, Mouzas I, Bezzi M, Kouroumalis E, Pasariello R, Hatzidakis A: Percutaneous palliation of pancreatic head cancer: randomized comparison of ePTFE/FEP-covered versus uncovered nitinol biliary stents. Cardiovasc Intervent Radiol.,2011, 34(2): 352-361. 48_Krokidis_et_al_CVIR_2011
 49. Krokidis M, Orgera G, Fanelli F, Hatzidakis A: Covered biliary metal stents: which, where, when? Letter to the Editor. Gastrointest Endosc 2011, 74(5): 1173-1174. 49_Krokidis_et_al_Gastrointest_Endosc_2011
 50. Krokidis, M., Hatzidakis, A: The use of intravascular ultrasound (IVUS) for direct portosystemic shunt (DIPS) evaluation.  Interventional Medicine and Applied Science 2011, 3 (4), pp. 216-219. 50_Krokidis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2011
 51. Hatzidakis A.A., Adam A., Bezzi M. Standardy zvyšování kvality perkutánní transhepatální cholangiografie a biliární drenáže (Qualitative Standard Guidelines of Percutaneous Transhepatic Cholangiography and Biliary Drainage). Ceska Radiologie, 2012, 66(2)¨183-185. 51_Hatzidakis_et_al_Ces_Rad_2012
 52. Krokidis M, Orgera G, Rossi M, Matteoli M, Hatzidakis A: Interventional radiology in the management of benign biliary stenoses, biliary leaks and fistulas: a pictorial review. Insights Imaging . 2013, 4(1): 77-84. 52_Krokidis_et_al_Insights_Imaging_2013
 53. Krokidis M, Orgera G, Rossi M, Matteoli M, Hatzidakis A: Reply to: A few thoughts on “Interventional radiology in the management of benign biliary stenoses, biliary leaks and fistulas: a pictorial review”.Insights Imaging., 2013, Apr;4(2):255-256. 53_Krokidis_et_al_Insights_Imaging_2013
 54. Hatzidakis A, Zervakis N, Krokidis M: Fatal arterial hemorrhage after microwave ablation of multiple liver metastases: The lessons learned. Interv Med Appl Sci. 2013, 5(3):140-143. 54_Hatzidakis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2013
 55. Spiliopoulos S, Kassimis G, Hatzidakis A, Krokidis M: High on-treatment platelet reactivity in peripheral endovascular procedures. Α Review Article. Cardiovasc Intervent Radiol . 2014, 37(3):559-571. 55_Spiliopoulos_et_al_CVIR_2014
 56. Krokidis M, Hatzidakis A: Percutaneous minimally invasive treatment of malignant biliary strictures: Current status. A Review Article. Cardiovasc Intervent Radiol 2014, 37: 316-323. 56_Krokidis_et_al_CVIR_2014
 57. Rossi M, Orgera G, Hatzidakis A, Krokidis M: Minimally Invasive Ablation Treatment for Locally Advanced Pancreatic Adenocarcinoma. Cardiovasc Intervent Radiol. 2014, 37(3):586-591. 57_Rossi_et_al_CVIR_2014
 58. Hatzidakis A, Kozana A, Glaritis D, Mamoulakis Ch. Right-sided Bochdalek hernia causing septic ureteric obstruction. Percutaneous treatment with placement of a nephro-ureteral double pigtail BMJ Case Rep. 2014 Dec 22; 2014. 58_Hatzidakis_et_al_BMJ_Cases_2014
 59. Hatzidakis A, Rossi M, Mamoulakis Ch, Kehagias E, Orgera G, Krokidis M, Karantanas A. Management of Renal Arteriovenous Malformations: A pictorial review. Insights Imaging 2014, 5(4): 523-530. 59_Hatzidakis_et_al_Insights_Imaging_2014
 60. Hatzidakis A, Venetucci P, Krokidis M, Iaccarino V. Percutaneous biliary interventions through the gallbladder and the cystic duct: What radiologists need to know. Clinical Radiology 2014, 69: 1304-1311. 60_Hatzidakis_et_al_Clin_Radiol_2014
 61. Hatzidakis A, Kozana A, Petrakis J, Mamoulakis Ch. Post-surgical large adrenal cyst reccurance: treatment by means of percutaneous alcohol ablation.   BMJ Case Rep. 2014 Dec 22. 61_Hatzidakis_et_al_BMJ_Cases_2014
 62. Hatzidakis A, Krokidis M, Androulakakis Z, Rossi M.Percutaneous stenting of a dissected superior mesenteric artery in a patient with previous surgical repair of Stanford type A aortic dissection. Hippokratia. 2015 Jul-Sep; 19(3):270-273. 62_Hatzidakis_et_al_HIPPOKRATIA_2015
 63. Hatzidakis A, Vassalou Ev, Touloupakis Em, Krokidis M. Textiloma formation post endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. Interventional Medicine and Applied Science 2015 March; 7(1): 33-37. 63_Hatzidakis_et_al_Intervent_Med_Appl_Sci_2015
 64. Orgera G, Krokidis M, Cappucci M, Gourtsoyianni S, Tipaldi MA, Hatzidakis A, Rebonato A, Rossi M. Current Status of Interventional Radiology in the Management of Gastro-Entero-Pancreatic Neuroendocrine Tumours (GEP-NETs). Cardiovasc Intervent Radiol. 2015 Feb; 38(1):13-24. 64_Orgera_et_al_CVIR_2014
 65. Hatzidakis A, Kouroumalis E, Kehagias E, Digenakis E, Samonakis D, Tsetis D. Acute TIPS occlusion due to iatrogenic arteriovenous shunt in a cirrhotic patient with total portal vein thrombosis.  Interv Med Appl Sci. 2015 Dec;7(4):166-170. 65_Hatzidakis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2015
 66. Tsetis D, Kehagias E, Samonakis D, Kouroumalis E, Hatzidakis A. Percutaneous rheolytic mechanical thrombectomy in thrombosed direct intrahepatic portosystemic shunt: Report of two cases. Interv Med Appl Sci. 2015 Dec;7(4):171-175. 66_Tsetis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2015
 67. Kontopodis N, Papadopoulos G, Kakoulaki S, Hatzidakis A, Ioannou CV: Kidney Salvage during surgical treatment of a pararenal mycotic aortic aneurysm. Indian J Surg. 2015 Dec; 77 (Suppl 3):1385-1386. 67_Kontopodis_et_al_Indian_J_Surg_2015
 68. Orgera G, Tipaldi MA, Iftikhar Z, Ali T, Rebonato A, Hatzidakis A, Rossi M, Krokidis M. Peripheral use of detachable coils: expanding the boundaries of embolization. Minerva Cardioangiol. 2017 Feb;65(1):52-60. 68_Orgera et al, Minerva Cardioangiol 2017
 69. Hatzidakis A, Galanakis N, Kehagias E, Samonakis D, Koulentaki M, Matrella E, Tsetis D. Ultrasound-guided Direct Intrahepatic Portosystemic Shunt (DIPS) in patients with Budd–Chiari Syndrome. Short and long-term results. Interv Med Appl Sci. 2017 June; 9(2):86-93. 69_Hatzidakis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2017
 70. Krokidis M, Hatzidakis A. Covered biliary stents with proximal bare stents with proximal bare stent extension for the palliation of malignant biliary disease: can we reduce tumour overgrowth rate? Annals of Palliative Medicine. 2017 Aug; (6): 58-64. 70_Krokidis_et_al_APM_2017
 71. Papanagiotou P, Ntaios G, Papavasileiou V, Psychogios K, Psychogios M, Mpotsaris A, Rizos T, Spengos K, Gravanis M, Vassilopoulou S, Gkogkas C, Zampakis P, Zis P, Karantanas A, Karygiannis M, Karydas G, Korompoki E, Makaritsis K, Marmagkiolis K, Milionis H, Mitsikostas D, Nikas D, Plomaritoglou A, Politi M, Ptochis N, Savopoulos C, Takis K, Tsamopoulos N, Tsetis D, Hatzidakis A, Chatziioannou A, Hatzitolios A, Vemmos K. Recommendations for Mechanical Thrombectomy in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Clinical Guide by the Hellenic Stroke Organization. Clin Neuroradiol. 2017 Nov 17. doi: 10.1007/s00062-017-0645-1. [Epub ahead of print] Review. 71_Papanagiotou_et_al_Clin_Neuroradiol_2017
 72. Perisinakis K, Tzedakis A, Spanakis K, Papadakis AE, Hatzidakis A, Damilakis J. The effect of iodine uptake on organ doses and effective dose from contrast enhanced CT imaging: How important is it? European Radiology 2018 Jan; 28(1): 151-158. 72_Perisinakis_et_al_Eur_Radiol_2018
 73. Hatzidakis A, Touloupakis Em, Charalambous S, Reppa D, Karagiannakidis E. Giant internal iliac artery aneurysm successfully treated with endovascular stent-graft placement. Interv Med Appl Sci. 2018 9(2): 86-93. 73_Hatzidakis_et_al_Interv_Med_Appl_Sci_2018
 74. Hatzidakis A, Perisinakis K, Papadakis A, Kalarakis G, Savva E, Guiral L, Ippolito D, Karantanas A. Perfusion-CT Analysis for assessment of Hepatocellular Carcinoma lesions: Diagnostic Value of Different Perfusion Maps. Acta Radiologica 2018 74_Hatzidakis_et_al_Acta_Radiol_2018

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με κριτές

 • Karampekios S, Hatjidakis A.A, Katonis P, Prassopoulos P,  Gourtsoyiannis N: Side effects after lumbar myelography : Relation to needle size and patient’s postprocedural position. Asian Oceanic Journal of Radiology 2(1): 7-10, 1997.
 • A.A Hatjidakis, S. Karampekios, I.A. Mouzas, P. Korakas, N.C. Gourtsoyiannis: Percutaneous transhepatic plastic stent removal from the biliary tract prior to metallic stent placement. A technical note. Journal of Interventional Radiology 14, 193-198, 1999
 • E. Chrysos, SAL Marashdah, Z. Saridaki, H. Athanasakis, N. Tzavaris, A. Hatzidakis, G Michalopoulos, R. Ablin, O. Zoras: Cryosurgical ablation for hepatic metastases from colorectal cancer.The Hellenic experience and brief Review of the literature. Cryosurgery, 8: 12-15, 2003
 • Hatzidakis A, K. Chamalakis, G. Papamastorakis, E. Charonitakis, G. Patramanis, P. Korakas, E. Bazopoulos, N. Gourtsoyiannis: Percutaneous Transhepatic Treatment of Problematic Biliary Calculi. Medical Visualization, 4: 57-65, 2003 (Russian) Hatzidakis Medical Vizualization
 • Samonakis DN, Chatzicostas C, Vardas E, Matrella E, Hatzidakis A, Kouroumalis EA: Autoimmune cholangitis in twin sisters. Acta Gastroenterol Belg, 69(3):340-341, 2006. Samonakis et al_Gastrenterologica Belgica
 • Krokidis M, Hatzidakis A: The use of intravascular ultrasound (IVUS) for direct portosystemic shunt (DIPS) evaluation: Case report. Interventional Medicine and Applied Science, 3(4): 216-219, 2011
 • Klontzas ME, Hatzidakis A, Karantanas AH. Imaging findings in a case of stand up paddle surfer’s myelopathy. BJR Case Rep 2015, doi: 10.1259/bjrcr.20150004 Klontzas_et_al_BJRCR_2015
 • Hatzidakis A, Krokidis M. Percutaneous transhepatic image-guided interventions for malignant biliary obstructions: Current Status. Hell J Radiol, 2(2):37-50, 2017 Hatzidakis_et_al_HJR_2017

Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά

 1. Χατζηδάκης Α, Πρασόπουλος Π, Νερατζουλάκης Ι, Ανδρουλιδάκης E, Γκουρτσo-γιάννης Ν: Περίπτωση συγγενούς σπονδυλοεπιφυσιακής δυσπλασίας: ακτινολογικοί χαρακτήρες και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση. ΕΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA 25(3): 283-286, 1994.
 2. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, A. Γιαννόπουλος, X. Kουρτόπουλος: Άμεση αγγειογραφία 4 αγγείων εγκεφάλου μετά αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία: Προεγχειρητική και μετεγχειρητική απεικόνιση. EΛΛHNIKH NEYPOXEIPOYPΓIKH 2: 89-92,1995
 3. Χατζηδάκης Α και Γκουρτσογιάννης Ν: Διαδερμική χολοκυστοστομία. Aνασκόπηση. IATPIKH 70: 498-503,1996
 4. A.A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, A. Kατσαμούρης, N. Γκουρτσογιάννης: Διαδερμική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοαυλικών μεταλλικών προθέσεων (stents) στην αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA 27(3): 284-290, 1996.
 5. Σ. Kαραμπέκιος, A. Xατζηδάκης, M. Pαϊσάκη, Π. Πρασόπουλος, Eυ. Ξυνός, Γ.Σ. Bασιλάκης, N.Γκουρτσογιάννης: Διαδερμική χολοκυστοστομία: Mέθοδος αντιμετώπισης της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. APXEIA EΛΛHNIKHΣ IATPIKHΣ 13(6): 482-487, 1996
 6. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, N. Xαρουλάκης, Δ. Tσέτης, K. Kατσανούλας, Γ. Xαλκιαδάκης, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: Διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση (TIPS): H πρώτη εμπειρία. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA  28(1): 66-70, 1997
 7. A.A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Kατώνης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Tσέτης, N. Γκουρτσογιάννης: Oσφυονωτιαία παρακέντηση για Mυελογραφία. Συσχέτιση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με το εύρος της βελόνας παρακέντησης και τη θέση του ασθενούς μετά την εξέταση. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA  28(4): 273-278, 1997
 8. A.A.Xατζηδάκης και N.Γκουρτσογιάννης: Eπεμβατική ακτινολογία στο χοληφόρο σύστημα: Συμβολή στη διάγνωση και εναλλακτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Aνασκόπηση. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA 30(3): 245-254, 1999
 9. A.A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Δ. Tσέτης, E. Mατρέλλα, N. Eργαζάκης, N. Xαρουλάκης, X. Λεοντίδης, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: H τριετής εμπειρία μας από την εφαρμογή της Διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης (TIPS), στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο Hρακλείου. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA 31(1): 42-51, 2000.
 10. Α. Xατζηδάκης, Χ. Γκόγκας, Γ. Σαμώνης, X. Κουρούσης, Β. Γεωργούλιας, Ν. Γκουρτσογιάννης: Διαδερμικός καυτηριασμός πρωτοπαθών και δευτεροπαθών νεοπλασματικών εστιών ήπατος με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,, 2(3): 164-166, 2001
 1. A.A. Xατζηδάκης, Α. Αθανασίου, Εμ. Χαρωνιτάκης, Κ. Σχοιναράκη, Γ. Πατραμάνης, Δ. Χανιωτάκη, Γ. Ρουσσοπούλου, Ν. Γκουρτσογιάννης: Καταστολή και αναλγησία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμικές επεμβατικές ακτινολογικές πράξεις. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA, 33(2): 97-106, 2002
 2. A.A.Xατζηδάκης και N.Γκουρτσογιάννης: Η διαδερμική διηπατική αντιμετώπιση προβληματικών λίθων του χοληφόρου συστήματος. Εναλλακτική θεραπεία με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας. EΛΛHNIKH ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 75(1): 1-11, 2003.
 3. A. Xατζηδάκης, J. Reidy: Ο διαδερμικός ενδοαρτηριακός εμβολισμός των ινομυωμάτων της μήτρας: Μία ανασκόπηση. EΛΛHNIKH AKTINOΛOΓIA, 33(2): 97-106, 2002.
 4. A. Χατζηδάκης. Επεμβατική Ακτινολογία – μέρος πρώτο. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, 39: 26-27, 2005 
 5.  A. Χατζηδάκης. Επεμβατική Ακτινολογία – μέρος δεύτερο. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, 40: 26-29, 2005