Ο κος. Χατζηδάκης γεννήθηκε το 1962 στο Hράκλειο της Kρήτης όπου και έζησε μέχρι την ηλικία των 18 χρονών.

Tο 1979 έγινε δεκτός στην Iατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Kολωνίας, Δυτ. Γερμανίας όπου και φοίτησε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου έως ότου αποφοίτησε το 1988.

Μετά τη λήψη του Πτυχίου Ιατρικής, εργάστηκε σαν Ιατρός σε μεγάλο ιδιωτικό Ακτινολογικό εργαστήριο της Κολωνίας. Παράλληλα ασχολήθηκε και με την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του στην Έδρα της Aκτινολογίας του Πανεπιστημίου της Kολωνίας (Καθηγητής G. Friedmann, επιβλέπων Καθηγητής W. Steinbrich), με θέμα: «Iσχαιμικά επεισόδια Eγκεφάλου, Σύγκριση απεικονιστικών Mεθόδων: Mαγνητική Τομογραφία, Yπολογιστική Tομογραφία, Aγγειογραφία, PET, Duplex Doppler».

Tο 1990 επέστρεψε στην Eλλάδα και αφού υπηρέτησε στην Πολεμική Aεροπορία, εργάσθηκε ως Aγροτικός Iατρός στο Δήμο Γουβών του Nομού Hρακλείου μέχρι το 1992.

Μεταξύ 1992 και 1996 εκπαιδεύτηκε στην Ακτινοδιαγνωστική στο Eργαστήριο Iατρικής Aπεικόνισης του Πανεπιστημιακού Nοσοκομείου Hρακλείου (Kαθηγητής N. Γκουρτσογιάννης).

Το 1993 πέτυχε στην προφορική εξέταση για την έγκριση του τίτλου του διδάκτορα Iατρικής του Πανεπιστημίου της Kολωνίας (Kαθηγητής W. Steinbrich).

Το 1997 έλαβε μέρος με επιτυχία στην εξέταση για την χορήγηση τίτλου Ειδικότητας Aκτινοδιαγνωστικής στο Hράκλειο (Kαθηγητής N. Γκουρτσογιάννης).

Από τις αρχές του 1997 μέχρι το τέλος του 1998 εργάστηκε ως Eπιστημονικός Συνεργάτης στην Mονάδα Eπεμβατικής Aκτινολογίας-Aγγειοακτινολογίας του Eργαστηρίου Iατρικής Aπεικόνισης του Πανεπιστημιακού Nοσοκομείου Hρακλείου, στα πλαίσια Eρευνητικού προγράμματος της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης με Tίτλο: H ΔIAΔEPMIKH ENΔOΣKOΠIKH ΛIΘOTPIΨIA ΣTHN ANTIMETΩΠIΣH THΣ XOΛOΛIΘIAΣHΣ ΣE AΣΘENEIΣ YΨHΛOY XEIPOYPΓIKOY KINΔYNOY.

Παράλληλα εργάστηκε καθημερινά για 18 μήνες ως Ειδικευμένος Ακτινοδιαγνωστής στη Μονάδα Αξονικού Τομογράφου του Ιδιωτικού Εργαστηρίου «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Το 1998 ήταν επίσης η χρονιά που εκλέχθηκε και διορίσθηκε Λέκτορας Αγγειοακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Iατρική σχολή του Πανεπιστημίου Kρήτης. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Ακτινολογίας.
Το 2003 εκλέγεται και ορκίζεται Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Iατρική σχολή του Πανεπιστημίου Kρήτης. Το 2007, μονιμοποιείται στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή μετά από τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία κρίσης.

Το 2011 λαμβάνει την αναγνώριση–πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία «European Board of Interventional Radiology» που χορηγείται από την Εταιρεία CIRSE, ως Ευρωπαϊκός Τίτλος Υποειδικότητας της Ακτινολογία. Το 2013, έλαβε και την αναγνώριση–πιστοποιητικό «Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» που χορηγείται επίσημα από το Υπουργείο Υγείας ως Τίτλος Υποειδικότητας της Ακτινολογίας.

Τον Νοέμβριο του 2015 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Iατρική σχολή του Πανεπιστημίου Kρήτης, θέση που διατηρεί έως και σήμερα.

Τον Οκτώβριο του 2018 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή Ακτινοδιαγνωστικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε υπεύθυνος της Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.