2000:
Συμμετοχή στην 3-μελή επιτροπή μαζί με τους: H. Kουρούμαλη και I. Mουζά
Διατριβή του Σ. Σιαφίκου
Θέμα: “H επίδραση της Σωματοστατίνης μακράς δράσεως στην πυλαία υπέρταση”
Η Διατριβή Ολοκληρώθηκε

2002:
Συμμετοχή στην 3-μελή επιτροπή μαζί με τους: Ι. Δαμηλάκη και Ν. Γκουρτσογιάννη
Διατριβή του Ι. Στρατάκη
Θέμα: “Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης δόσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες με εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων Monte Carlo”
Η Διατριβή Ολοκληρώθηκε

2011:
Επιβλέπων Καθηγητής και συμμετοχή στην 3-μελή επιτροπή μαζί με τους: Η. Κουρούμαλη και Ι. Μουζά
Διατριβή του υποψήφιου Διδάκτορα Ακτινο-διαγνωστικής Μιλτιάδη Κροκίδη
Θέμα: “Η Διαδερμική Χρήση Επικαλυμμένων με ePTFE/FEP Ενδοπροσθέσεων στην Αντιμετώπιση των Κακοήθους Αιτιολογίας Στεγνώσεων των Χοληφόρων”
Η Διατριβή Ολοκληρώθηκε

2016:
Eπιβλέπων Καθηγητής και συμμετοχή στην 3-μελή επιτροπή μαζί με τους: Mαριά Κώστα και Περυσινάκη Κώστα
Διατριβή του υποψήφιου Διδάκτορα Ιωαννίδη Γιώργου
Θέμα: “Ποιοτική εκτίμηση από μελέτες της αιμάτωσης με πρωτόκολλα μη-ιονίζουσας (MR) και χαμηλής δόσης ακτινοβολίας (CT) ”
Εργασία σε εξέλιξη

2018:
Eπιβλέπων Καθηγητής και συμμετοχή στην 3-μελή επιτροπή μαζί με τους: Mαριά Κώστα και Περυσινάκη Κώστα
Διατριβή του υποψήφιου Διδάκτορα Καλαράκη Γιώργου
Θέμα: “Η υπολογιστική τομογραφία αιμάτωσης ήπατος (CT Liver Perfusion) ως διαγνωστικό εργαλείο διάγνωσης και μετεπεμβατικής παρακολούθησης του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος”.
Εργασία σε εξέλιξη

Συμμετοχή σε 7-μελή επιτροπή μαζί με τους: N. Γκουρτσογιάννη, Σ. Bασιλάκη, Δ. Tσιφτσή, H. Kουρούμαλη, Π. Πρασόπουλο και Σ. Kαραμπέκιο
Διατριβή της M. Pαϊσάκη
Θέμα: “H απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική χολοκυστοστομία στην αντιμετώπιση κριτικά πασχόντων ασθενών με οξεία χολοκυστίτιδα”
Η Διατριβή Ολοκληρώθηκε

2012:
Συμμετοχή σε 7-μελή επιτροπή μαζί με τους: Ι. Παλλήκαρη, Μ. Τσιλιμπάρη, Χ. Σιγανό, Γ. Βελεγράκη, Γ. Κυμιωνή και Ο. Ζώρα
Διατριβή του Δ. Μπουζούκη
Θέμα: “Μελέτη της Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας Ενδοκερατοειδικών διαθλαστικών Ενθεμάτων για την διόρθωση της Πρεσβυωπίας”
Η Διατριβή Ολοκληρώθηκε