Ο κος. Χατζηδάκης έχει υπάρξει προσκεκλημένος Ομιλητής σε 115 επιστημονικές ομιλίες σε Ελληνικά Σεμινάρια, Μετεκπαιδευτικές Διοργανώσεις και Συνέδρια. Επιπλέον, έχει υπάρξει Προσκεκλημένος Ομιλητής σε 66 επιστημονικές ομιλίες σε Διεθνή Σεμινάρια, Μετεκπαιδευτικές Διοργανώσεις και Συνέδρια. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες αναλυτικά παρακάτω.

Διεθνείς διοργανώσεις

Συνέδρια

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2017

Copenhagen  2017

Gallstone retrievals

Eισήγηση σε Special Session με Τίτλο: “Advanced biliary therapies”

 • 27th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2017

Athens 2017

Perfusion CT of the liver.

Eισήγηση σε Workshop με Τίτλο: “Perfusion CT of pancreas and liver”

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2016
  Barcelona 2016
  Benign biliary cases.

Eισήγηση σε Workshop με Τίτλο: “Benign biliary disease”

 • 27th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2016

Prague 2016

Percutaneous biopsy.

Eισήγηση σε Scientific Session με Τίτλο: “Video case session”.

 • 26th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2015

Paris 2015

Benign obstruction of the extrahepatic ducts.

Eισήγηση σε Scientific Session με Τίτλο: “Biliary Interventions”.

 • 25th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2014

Salzburg 2014

Benign biliary disease.

Eισήγηση σε Scientific Session με Τίτλο: “Practical Biliary Interventions – optimizing patient care”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2013

Barcelona 2013

 1. Fatal tract.
  Case presentation in “Morbidity and Mortality Conference.
 2. ABC of biliary intervention: case-based discussions.
  Workshop 705
 • European Congress of Radiology (ECR 2012)

Vienna 2012

Chairman’s Introduction.

Εισήγηση σε Refresher Course “Biliary interventions”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE 2011)

Munich 2011

How to manage benign strictures and calculi.

Εισήγηση σε Foundation Course: “Management of benign biliary disease”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE 2010)

Valencia 2010

Percutaneous stone management.

Εισήγηση σε Special Session: “Management of biliary obstruction”.

 • 6th Aegean Postgraduate Radiology Course

Sounion 2009

Cardiac CT: How I do it and when.

Eισήγηση σε Satellite Symposium: “Cardiac Imaging: Learning Curve”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE 2009).

Lisbon 2009

 1. Clinical and imaging evaluation of obstructive jaundice.
  Εισήγηση σε Foundation Course: “Biliary Drainage”.
 2. Biliary Stenting.
  Εισήγηση σε Special Session: “Palliative treatment for oncology patients”.
 3. Παρουσίαση περιστατικών.

    Εισήγηση σε Interactive Case Session: “Biliary Intervention”.

 • 20th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2009
  Valencia 2009
  Calculous Disease

Eισήγηση σε Scientific Session με Τίτλο: «Intervention – A practical approach: Biliary Interventions»

 • 1st European Multithematic Diagnostic Imaging Course.

Athens 2009

Virtual Colonoscopy for Detection Colonic Cancer.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE 2008)

Copenhagen 2008

Biliary Stone Removal.

Εισήγηση σε Special Session: “Biliary Interventions”.

 • 15th United European Gastroenterology Week (UEGW)

Paris 2007

Percutaneous Drainage. Eισήγηση σε Symposium “Acute cholecystitis in high operative risk patients”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2007

Athens 2007

Where does IR play a role ?

Eισήγηση σε Special Session “Intervention in severe acute pancreatitis”.

 • 18th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2007

Lisbon 2007

State of the Art: US and CT-guided Abdominal Intervention.

Eισήγηση σε Workshop.

 • 7th Athenian Days of Interventional Radiology

Athens 2007

Percutaneous transcholecystic interventions.

Eισήγηση σε Συνέδριο με Τίτλο:Percutaneous transcholecystic interventions.

 • European Congress of Radiology,

Vienna 2007

Percutaneous Biliary Interventions.

Εισήγηση σε Refresher Course “Non-malignant hepatic interventions”.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2006

Rome 2006
What information do I need before drainage.

Eισήγηση σε Foundation course “Biliary Intervention”.

 • 17th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2006

Chersonissos 2006
Biliary drainage: 2006 update.

Eισήγηση σε Workshop.

 • 1st Anatolian course of Interventional Radiology

Istanbul 2006

Percutaneous management of pancreatic pseudocysts and abscesses.

Eισήγηση σε Workshop.

 • 4th Aegean Postgraduate Radiology Course

Rhodes 2005

Advances in biliary interventions.

Eισήγηση σε Session “Abdominal interventions”.

 • 16th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology,  ESGAR 2005

Florence 2005
Percutaneous Biliary Intervention.

Eισήγηση σε Workshop.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2004

Barcelona 2004

 1. PCBS – Which Bile Duct to Puncture and How Many.
  Eισήγηση σε Foundation Course II.
 2. Embolization in GI Haemorrhage.
  Eισήγηση σε Workshop.
 3. Non-Vascular Complications.
  Eισήγηση σε Special Session “Complications”.
 4. Treating Benign Biliary Diseases.

Eισήγηση σε Session: “Endoluminal Procedures in the Biliary Tract”.

 • 15th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2004

Geneva 2004
Abscess Drainage.

Eισήγηση σε Workshop.

 • European Congress of Radiology, ECR 2004

Vienna 2004
Complex Biliary Interventions.

Eισήγηση σε Refresher Course – Hepatic Interventions.

 • 3rd  Aegean Postgraduate Radiology Course

Chersonissos 2003
Transhepatic Biliary Interventions.

Eισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2003

Antalya 2003
Puncture Technique. Stent Implantation, Technique and Strategy.

Eισήγηση σε Special Session – Biliary Interventions I.

 • 14th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2003

Budapest 2003
Access Routes and Equipment.

Eισήγηση σε Lecture Session: Basic Principles of Percutaneous Drainage.

 • 14th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2003

Budapest 2003
Percutaneous Drainage of Abdominal Fluid Collections.

Eισήγηση σε Workshop.

 • IV Seminar of European School of Oncology “Diagnostic and Interventional Radiology in Clinical Oncology”

Suzdal, Russia 2003
Radiofrequency Ablation of Liver Metastases.

Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο.

 • European Congress of Radiology, ECR 2003

Vienna 2003
Complex biliary Interventions

Eισήγηση σε Refresher Course – Hepatic Interventions.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2002

Lucerne 2002
Management of Cholangiocarcinoma

Eισήγηση σε Special Session – Biliary Interventions.

 • Ιnternational Congress on Complications in Interventional Radiology Prevention and Management

Graz 2001

 1. Νοn-Vascular Complications 1: Biliary Interventions

Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο.

Quality management in Interventional Radiology

Τράπεζα με επιστημονική συζήτηση σε Διεθνές Συνέδριο.

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2001

Gothenburg 2001
Biliary interventions 1

Eισήγηση σε Workshop.

 • 2nd Aegean Postgraduate Radiology Course

Chersonissos 2001

Ιmaging and management of Iatrogenic Trauma

Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο.

 • Athenian days of Interventional Radiology.

Athens 2001
Percutaneous treatment of complicated biliary lithiasis.

 • 5th World Congress on Advances in Oncology.

Chersonissos 2000
Percutaneous radiofrequency ablation of liver metastatic disease.

 • Scandinavian course in Gastrointestinal Radiology.

Rethymno 2000
Percutaneous treatment of benign biliary stenosis

 • Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2000

Maastricht 2000
Biliary and pancreatic interventions 1

Eισήγηση σε Workshop.

 • Liver Neoplasias Therapeutic Options

Agia Pelagia, Crete 1999  

 1. Radiofrequency Ablation  of primary liver tumors
  Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Surgical  treatment of liver metastases and other therapeutic modalities.
  Συντονιστές:  M. Vaglini, A. Katsamouris
 2. Transcatheteral transarterial chemoembolization of secondary liver tumors
  Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Therapeutic options of primary liver tumors
  Συντονιστές:  R. Doci, A. Hatzidakis

Μετεκπαιδευτικές Διοργανώσεις

 • ESOR – European School of Radiology ASKLEPIOS Level III Course

Lisbon 2017

Image guided therapy in HCC: what is new?

 1. Eισήγηση σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Interventional oncology”
 2. Σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο:“Symposium on Imaging Hallmarks of Cancer”
 • Mετεκπαιδευτικά μαθήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Addenbrook’s, Cambridge 2014
 1. Pre- and post-IR CT-Angiography: what do you need to be aware of? Προσκεκλημένη ομιλία στα Mετεκπαιδευτικά μαθήματα
 2. Percutaneous procedures in benign pancreatic disease: how to proceed

after diagnostic radiological assessment.
        Προσκεκλημένη ομιλία στα Mετεκπαιδευτικά μαθήματα

 • European School of Interventional Radiology (ESIR)
  Prague 2012

PTC and PTCD technique, indications, tips and tricks.

Eισήγηση με Τίτλο: “Biliary Percutaneous Interventions”

 • European School of Oncology (ESO 2009)

KAZAN 2009

 1. What is new in malignant biliary intervention ?
 2. How can we detect colon cancer with Virtual Colonoscopy ?
 • European School of Interventional Radiology (ESIR)

Novi Sad 2008

Percutaneous interventions in acute pancreatitis.

Eισήγηση με Τίτλο: “Non-Vascular Upper GI Interventions Course”

 • European School of Oncology (ESO 2008)

Moscow 2008

 1. Role of Interventional Radiology in the bile ducts malignancies.
 2. Virtual Colonoscopy in the diagnosis of large intestinal tumors.
 • 5th Aegean Postgraduate Radiology Course

Heraklion 2007

RF ablation of liver tumors: Techniques and indications.

Eισήγηση σε Session “Abdominal intervention”.

 • European School of Interventional Radiology (ESIR)

Heraklion 2007

Percutaneous interventions in acute pancreatitis.

Eισήγηση με Τίτλο: “Non-Vascular Upper GI Interventions Course”

 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Πανεπιστημιακή Κλινική ΗOPITAL CIVIL
  Strasbourg 2007

Percutaneous biliary interventions.

Διάλεξη στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων  στην Πανεπιστημιακή Κλινική ΗOPITAL CIVIL υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Afshin Gangi.

 • European School of Oncology

Moscow 2006

 1. Role of Radiofrequency thermoablation in liver tumors.
 2. Interventional Radiology in Biliary Oncology.

Σεμινάρια

European Seminars on Diagnostic and Interventional Radiology (ESDIR): Liver – Current concepts in Imaging and intervention. Athens 1998     Interventional radiology of the gallbladder.

Ελληνικές διοργανώσεις

Συνέδρια

 • 13η Πανελλήνια εκπαιδευτική συνάντηση ΕΛΙΓΑΣΤ

Αθήνα 2018

Διαδερμική αντιμετώπιση ΗΚΚ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία

 • Πανελλήνιο συνέδριο επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και καρδιοχειρουργικής, ICE 2017

Ηράκλειο 2017

CT-αγγειογραφία, σήμερα και αύριο

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: Καρδιακή απεικόνιση πολλαπλών και εξελισόμενων τεχνολογιών –  Οι προκλήσεις στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων καρδιακών προβλημάτων.

 • Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκη 2017

Αγγειακή απεικόνιση με Αξονική Αγγειογραφία πριν και μετά Ενδοαυλικές Επεμβάσεις

Σύγχρονη Αγγειοδιαγνωστική και νέες εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική

 • 37o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Θεσσαλονίκη 2017

Διαδερμικές μέθοδοι αντιμετώπισης μονήρους ΗΚΚ

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: ” ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ “.

 • 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Αλεξανδρούπολη 2017

Κλινικές εφαρμογές για την ανίχνευση κακοήθων νεοπλασμάτων ήπατος με τεχνική CT-Liver Perfusion

Συμμετοχή σε Δορυφορικό Συμπόσιο με Τίτλο: “Δυναμική απεικόνιση ηπατικής αιμάτωσης με μοντέρνα συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας”.

 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Θεσσαλονίκη 2017

 1. DIPS and UUUPS!!!
  Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “M&M (Οι καλύτερες μου επιπλοκές)”.
 2. CT- perfusion
  Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Νεώτερες τεχνικές απεικόνισης ήπατος”.
 3. Διαδερμικές τεχνικές στένωσης χοληφόρων κακοήθους αιτιολογίας Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Χοληφόρα-Νεφροί”.
 • 20ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

Αθήνα 2016

Επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης πυλαίας υπέρτασης

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Ηπατική Κίρρωση”.

 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Αθήνα 2016

Σπονδυλοπλαστική-Πρόσφατες κλινικές μελέτες

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “IR-MSK”.

 • 19ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

Αθήνα 2014

Συμμετοχή ως Σχολιαστής σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Επεμβατική Ακτινολογία – Εμβολισμοί”.

 • 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Αθήνα 2014

TIPS/DIPS σε πυλαία υπέρταση

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Επεμβατική Ακτινολογία”.

 • Πανελλαδική Φοιτητική Ογκολογική Συνάντηση 2014

Ηράκλειο 2014

Η συμβολή της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Ογκολογία.

Προσκεκλημένος ομιλητής

 • 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Ηράκλειο 2013

Ο ρόλος της CTA στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση ενδοαυλικών επεμβάσεων.

Ομιλία σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: ” Ο ρόλος της CT- αγγειογραφίας σήμερα”.

 • Athenian Days of Interventional Radiology 2011

TIPSS.

Προσκεκλημένη Ομιλία σε Επιστημονική Συνεδρία

 • 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα 2011

Επεμβατική Ήπατος-Χοληφόρων.

Συμμετοχή σε Κλινικό Φροντιστήριο με Τίτλο: “Σύγχρονες εφαρμογές Επεμβατικής Ακτινολογίας”

 • 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό  Συνέδριο

Πλατανιάς- Χανιά 2010

 1. 3D – Απεικόνιση με Αξονικό Τομογράφο 64 τομών. (Αγγειογραφία – Στεφανιογραφία – Εικονική Κολονοσκόπηση). Προσκεκλημένη Ομιλία
 2. Οξύ θωρακικό άλγος.
  Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Σύγχρονη απεικόνιση, Πότε και Γιατί ;”.
 • 18ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Ιωάννινα 2008

Οξύ θωρακικό άλγος.

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Επείγουσες παθήσεις θώρακος, μη τραυματικής αιτιολογίας: Η συμβολή της Ακτινολογίας στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση”.

 • 16ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

Αθήνα 2008

Διασφαγιτιδική διηηπατική πυλαιο-συστηματική αναστόμωση (TIPS).

Μονοθεματική Ομιλία «Πυλαία Υπέρταση»

 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eπεμβατικής Ακτινολογίας

Αθήνα 2008

TIPS.
Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Διαδερμικές Επεμβατικές Πράξεις”

 • 10ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Αθήνα 2007

Ο σύγχρονος ρόλος της διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης. Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο:

“Kλινικές προκλήσεις σε σοβαρές χρόνιες ηπατικές νόσους”

 • 16ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Αλεξανδρούπολη 2006

Τι νεώτερο στην Επεμβατική Ακτινολογία των Χοληφόρων.

Προσκεκλημένη Ομιλία.

Συντονιστές: Α. Χατζηδάκης – Λ. Θάνος

 • 15ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Αθήνα 2005

Η χρήση μερικώς επικαλλυμένων stents για τη δημιουργία πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα Πανεπιστημίων Ηρακλείου / Πατρών.

Συντονιστές: Α. Καραντάνας – Δ. Σιαμπλής

 • 2ο Συνέδριο Παθολογίας- Σύγχρονες τάσεις στη Παθολογία

Ηράκλειο 2005

Επεμβατική Ακτινολογία σε μη αγγειακές παθήσεις.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Ορθολογική χρήση των απεικονιστικών μεθόδων στην Εσωτερική Παθολογία.

Συντονιστές: Α. Καραντάνας – Δ. Σιαμπλής

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας

Χανιά 2005

Η Επεμβατική Ακτινολογία στην αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του παγκρέατος.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση νοσημάτων παγκρέατος.

Συντονιστές: Ε. Γιαννούλης – Η. Μαλλάς

 • 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Ηράκλειο 2004

Διαδερμικός Καυτηριασμός Ήπατος με Ραδιοσυχνότητες.

Πρακτική άσκηση: Τεχνικές Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Προσυνεδριακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Συντονιστές:  Α. Χατζηδάκης – Δ. Τσέτης

 • Εαρινή Συνάντηση Δελφών του Κολλεγίου Ελληνικής Ακτινολογίας

Δελφοί 2004

Εφαρμογή των Ραδιοσυχνοτήτων στις δευτεροπαθείς εντοπίσεις ήπατος.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα: Διαδερμική θεραπεία συμπαγών όζων

Συντονιστής:  Δ. Κελέκης

 • 8η Πανελλήνια συνάντηση χειρουργικής Ήπατος  Χοληφόρων Παγκρέατος

Αλεξανδρούπολη 2004

 1. Διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική παράκαμψη (TIPS). Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα
 2. Καλοήθεις στενώσεις χοληφόρων. Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα
 • Σύγχρονες τάσεις στην εσωτερική παθολογία

Ηράκλειο

Εισήγηση με τίτλο: Νεώτερες επεμβατικές τεχνικές και εφαρμογή τους στην κλινική πράξη

 • 8ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Πολεμικού Ναυτικού

Αθήνα 2004

Διαδερμική αντιμετώπιση των παθήσεων των χοληφόρων.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα: Επεμβατική Ακτινολογία

Συντονιστής:  Α. Χατζηδάκης

 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού

Θεσσαλονίκη 2003

Θεραπεία του ΗΚΚ με Ραδιοσυχνότητες.

Εισήγηση σε Επιστημονικό Συμπόσιο: Θεραπευτικές επιλογές πρωτοπαθούς ΗΚΚ.

Συντονιστής: Η. Κουρούμαλης

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικής Πεπτικού

Αθήνα 2003

Διαδερμική προσπέλαση των κακοήθων στενώσεων του χοληφόρου συστήματος.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα: Η απεικόνιση στο πεπτικό:  κλινικά ερωτήματα

Συντονιστής:  Ν. Γκουρτσογιάννης

 • 8ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη 2003

 1. Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε εστιακές παθήσεις του ήπατος. Εισήγηση σε Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Εργαστηριακή – απεικονιστική διερεύνηση ηπατικών παθήσεων  Συντονιστές: Ε. Ακριβιάδης – Σ. Εφραιμίδης
 2. Επεμβατική προσέγγιση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου. Εισήγηση σε Δορυφορικό Συμπόσιο. Συντονιστής: Η. Κουρούμαλης
 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Αθήνα  2002

Οξεία χολοκυστίτις και χολαγγειίτις.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Απεικονιστική προσέγγιση οξείας κοιλίας μη  τραυματικής αιτιολογίας με σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές.

Συντονιστές: Ν. Γκουρτσογιάννης – Ν. Ευγενίδης

 • 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xειρουργικής

Αθήνα 2002

Τεχνικές καταστροφής των νεοπλασμάτων του ήπατος.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Περιοχική θεραπεία των συμπαγών όγκων.

Συντονιστές:  Δ. Τσιφτσής – Ν. Χατζηγεωργίου

 • 22ο Eτήσιο Συνέδριο Xειρουργικής

Αθήνα 2000

Eπεμβατική ακτινολογική θεραπεία.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Kαλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις των εξωηπατικών χοληφόρων.

Συντονιστές:  Σ. Mαντωνάκις – Δ. Πανουσόπουλος

 • 10ο Παγκρήτιο Iατρικό συνέδριο

Ρέθυμνο 2000

Θεραπευτική αντιμετώπιση με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Συνήθη πρωτοπαθή νεοπλάσματα πεπτικού συστήματος.

Συντονιστής:  N. Γκουρτσογιάννης.

 • 10ο Διαπανεπιστημιακό συνέδριο Ακτινολογίας

Αλεξανδρούπολη 2000

Eπεμβατική Aκτινολογία σε καλοήθεις παθήσεις των χοληφόρων.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Aπεικόνιση και παρέμβαση στην κοιλιά.

Συντονιστής:  N. Γκουρτσογιάννης.

 • 6ο Eτήσιο συνέδριο Xειρουργικής Oγκολογίας

Hράκλειο 2000

H ραδιοσυχνότητα στην θεραπεία των νεοπλασμάτων.                    Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Nέες μορφές θεραπείας των νεοπλασμάτων.

Συντονιστής:  N. Xατζηγεωργίου.

 • 9ο Διαπανεπιστημιακό συνέδριο Ακτινολογίας

Αθήνα 1999

Θεραπευτική αντιμετώπιση με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας.            Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Συνήθη πρωτοπαθή νεοπλάσματα πεπτικού συστήματος.

Συντονιστής:  N. Γκουρτσογιάννης.

 • Cretan Endo Course. A hands-on seminar on interventional techniques in gastrointestinal tract

Ηράκλειο 1999

TIPS. H άποψη του Aκτινολόγου.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: TIPS. H άποψη του χειρουργού, γαστρεντερολόγου και ακτινολόγου.

Συντονιστής:  H. Kουρούμαλης.

 • 9ο Παγκρήτιο Iατρικό Συνέδριο

Ηράκλειο 1998

Ήπαρ – Xοληφόρα. Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Eπεμβατικές ακτινολογικές μέθοδοι στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ενδοκοιλιακών παθήσεων.

Συντονιστής:  N. Γκουρτσογιάννης.

 • 11ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη 1998

H διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική     αναστόμωση (TIPS) σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση: Eνδείξεις, τεχνική, επιπλοκές και Follow-up.

Μετεκπαιδευτικές Διοργανώσεις

 • Παθήσεις χοληφόρων. Ενδείξεις διαδερμικής θεραπείας και παρακολούθηση.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

ΛΑΡΙΣΑ 2018

 • CT perfusion ήπατος σε ογκολογικούς ασθενείς

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 28η, Οκτώβριος 2017-Ιούνϊος 2018,

HPAKΛEIO 2018

 • Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική για αιματολογικές παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Αιματολογίας.

Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
HPAKΛEIO 2018

 • Στεφανιαία Νόσος – Υπολογιστική τομογραφία

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 28η, Οκτώβριος 2017-Ιούνιος 2018,

HPAKΛEIO 2017

 • Οξέα αορτικά σύνδρομα

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 28η, Οκτώβριος 2017-Ιούνιος 2018,

HPAKΛEIO 2017

 • Ανατομία καρδιάς –στεφανιαίων αγγείων

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 28η, Οκτώβριος 2017-Ιούνϊος 2018,

HPAKΛEIO 2017

 • Οξέα αορτικά σύνδρομα – παθοφυσιολογία/απεικόνιση

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 27η, Νοέμβριος 2017-Mαϊος 2018,

HPAKΛEIO 2017

 • Ανατομία καρδιάς – στεφανιαίων αγγείων

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 27η, Νοέμβριος 2017-Mαϊος 2018,

HPAKΛEIO 2017

 • ΥΤ Στεφανιογραφία

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 26η, Νοέμβριος 2016-Mαϊος 2017,

HPAKΛEIO 2017

 • Εμβολισμός Ινομυωμάτων Μήτρας

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Μαιευτικής/Γυναικολογίας

HPAKΛEIO 2017

 • Αξονική Στεφανιογραφία

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Καρδιοχειρουργικής

HPAKΛEIO 2017

 • Διαδερμική αντιμετώπιση κακοηθειών ήπατος

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 26η, Νοέμβριος 2016-Mαϊος 2017,

HPAKΛEIO 2016

 • Παθήσεις θωρακικής αορτής με έμφαση στο οξύ αορτικό σύνδρομο

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 26η, Νοέμβριος 2015-Mαϊος 2016,

HPAKΛEIO 2015

 • Αντιμετώπιση οξείας κιρσορραγίας και πυλαίας υπέρτασης

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 26η, Νοέμβριος 2015-Mαϊος 2016,

HPAKΛEIO 2015

 • Αξονική αγγειογραφία στις παθήσεις της αορτής

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 25η, Νοέμβριος 2014-Mαϊος 2015,

HPAKΛEIO 2014

 • Επεμβατική ακτινολογία ενδοκοιλιακών οργάνων

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 25η, Νοέμβριος 2014-Mαϊος 2015,

HPAKΛEIO 2014

 • Τι προσέχουμε στην CT-Αγγειογραφία: τεχνικά προβλήματα, κλινικά ερωτήματα και απαντήσεις βάσει ακτινολογικών ευρημάτων. (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 24η, Νοέμβριος 2013-Mαϊος 2014,

HPAKΛEIO 2014

 • Ο ρόλος της πολυτομικής απεικόνισης.

Ομιλία σε Επιστημονικό Σεμινάριο: Οξύ Αορτικό Σύνδρομο

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 24η, Νοέμβριος 2013-Mαϊος 2014,

HPAKΛEIO 2013

 • Διαδερμική αντιμετώπιση πυλαίας υπέρτασης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 24η, Νοέμβριος 2013-Mαϊος 2014,

HPAKΛEIO 2013

 • Μη αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 23η, Oκτώβριος 2012-Mαϊος 2013,

HPAKΛEIO 2013

 • CT-Στεφανιογραφία: ενδείξεις και περιορισμοί

Ομιλία σε Επιστημονικό Σεμινάριο: Παθήσεις Θώρακα

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 23η, Oκτώβριος 2012-Mαϊος 2013,

HPAKΛEIO 2012

 • Επεμβατική Ακτινολογία Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 22η, Oκτώβριος 2011-Mαϊος 2012,

HPAKΛEIO 2012

 • Οξύ θωρακικό άλγος

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 22η, Oκτώβριος 2011-Mαϊος 2012,

HPAKΛEIO 2011

 • Επεμβατική Ακτινολογία (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 21η, Oκτώβριος 2010-Mαϊος 2011,

HPAKΛEIO 2011

 • Διαγνωστική προσπέλαση του οξέως θωρακικού πόνου με CT.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Θωρακοκαρδιοχειρουργικής.

Oκτώβριος 2010-Mαϊος 2011,

HPAKΛEIO 2010

 • Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων με ΥΤ (Μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Σειρά 21η, Oκτώβριος 2010-Mαϊος 2011,

HPAKΛEIO 2010

 • Η συμβολή της CT-Αγγειογραφίας στον προ- και μεταεπεμβατικό έλεγχο ενδοαυλικών επεμβάσεων (Μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ι’ (Σειρά 20η), Oκτώβριος 2009-Mαϊος 2010,

HPAKΛEIO 2009

 • Αναίμακτος έλεγχος των στεφανιαίων αγγείων με Υπολογιστική Τομογραφία (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ι’ (Σειρά 20η), Oκτώβριος 2009-Mαϊος 2010,

HPAKΛEIO 2009

 • Προ- και Μεταεπεμβατική απεικόνιση αγγείων στην Υπολογιστικήν Τομογραφία (Μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Θ’ (Σειρά 19η), Oκτώβριος 2008-Mαϊος 2009,

HPAKΛEIO 2008

 • Αναίμακτος προεπεμβατικός και μετεπεμβατικός έλεγχος αρτηριακών παθήσεων με Αξονική Τομογραφία 64 τομών.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας.

Ακαδημαϊκή Περίοδος 2008-2009,

HPAKΛEIO 2008

 • CT-Αγγειογραφία (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Θ’ (Σειρά 19η), Oκτώβριος 2008-Mαϊος 2009,

HPAKΛEIO 2008

 • Επεμβατική Ακτινολογία διαμέσου της χοληδόχου κύστης (Μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Η’ (Σειρά 18η), Oκτώβριος 2007-Mαϊος 2008,

HPAKΛEIO 2007

 • Διαδερμικές Βιοψίες (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ζ’ (Σειρά 17η), Oκτώβριος 2006-Mαϊος 2007,

HPAKΛEIO 2007

 • Τεχνικές Επεμβατικών Ακτινολογικών πράξεων (3ωρο μάθημα ειδικευομένων).

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ζ’ (Σειρά 17η), Oκτώβριος 2006-Mαϊος 2007,

HPAKΛEIO 2006

 • Ενδοαυλική αντιμετώπιση μητρορραγιών.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Ανώμαλη κολπική αιμόρροια.

Συντονιστής: Ε. Κουμαντάκης

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Γυναικολογίας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006

 • H Doppler υπερηχοτομογραφία και η αγγειογραφία στη μελέτη αγγειακών παθήσεων στα άκρα.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος ΣΤ’ (Σειρά 16η), Οκτώβριος 2005-Mαϊος 2006,

HPAKΛEIO 2005

 • Η Επεμβατική Ακτινολογία στην θεραπεία των 2παθών όγκων ήπατος.

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας,ΠΑΓΝΗ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2005

 • Η επεμβατική ακτινολογία του χοληφόρου συστήματος.

Ομιλία στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα του Β΄ Παθολογικού Τμήματος του Τζάνειου Νοσοκομείου.

ΑΘΗΝΑ 2004

 • Νεοπλάσματα Μυοσκελετικού Συστήματος. Αντιμετώπιση με διαδερμικές-ενδοαυλικές τεχνικές.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα: Η απεικόνιση στο πεπτικό:  Κλινικά ερωτήματα        Συντονιστές:  Ν. Γκουρτσογιάννης

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ε’ (Σειρά 14η), Oκτώβριος 2003-Iούνιος 2004,

HPAKΛEIO 2004

 • Ενδείξεις και μέθοδοι εμβολισμού μήτρας.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2003

 • H ενδοαυλική αντιμετώπιση όγκων της μήτρας: Εναλλακτική μη χειρουργική θεραπεία με μεθόδους Επεμβατικής Ακτινολογίας

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Ε’ (Σειρά 13η), Oκτώβριος 2003-Iούνιος 2004,

HPAKΛEIO 2003

 • Πυλαιοσυστηματική αναστόμωση, ενδοηπατικές προθέσεις TIPSS.

Εκπαιδευτικά μαθήματα Β’ Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο».

ΑΘΗΝΑ 2002

 • Τεχνικές επεμβατικής ακτινολογίας στο ουροποιητικό.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Δ’ (Σειρά 12η), Oκτώβριος 2001-Iούνιος 2002,

HPAKΛEIO 2002

 • Eπεμβατική ακτινολογία, ενδείξεις, κλινικές εφαρμογές.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα B’ Xειρουργικού τμήματος Bενιζελείου Nοσοκομείου.

HPAKΛEIO 2001

 • Eπεμβατική ακτινολογία χοληφόρων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα B’ Xειρουργικού τμήματος ΒΓΝ.

HPAKΛEIO 2000

 • Aπεικονιστικώς υποβοηθούμενη επεμβατική διάγνωση και θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων των χοληφόρων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Γενικής Xειρουργικής.

HPAKΛEIO 2000

 • H πυλαία υπέρταση από την πλευρά του Aκτινολόγου.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Γαστρεντερολογίας.

HPAKΛEIO 2000

 • O διαδερμικός καυτηριασμός των ηπατικών μεταστάσεων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Παθολογικής Oγκολογίας.

HPAKΛEIO 2000

 • Tεχνικές επεμβατικής ακτινολογίας στην πυλαία υπέρταση.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Δ’ (Σειρά 10η), Oκτώβριος 1999-Mαϊος 2000,

HPAKΛEIO 2000

 • Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση με μεθόδους επεμβατικής ακτινολογίας.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή κακοήθη νεοπλάσματα ήπατος: διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση.                    Συντονιστής:  Δ. Tσιφτσής.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Γ’ (Σειρά 9η), Oκτώβριος 1998-Iούνιος 1999,

HPAKΛEIO 1998

 • Eπεμβατική ακτινολογία.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα B’ Xειρουργικού τμήματος Bενιζελείου Nοσοκομείου.

HPAKΛEIO 1999

 • O ρόλος των εκλεκτικών αιμοληψιών στην διάγνωση ενδοκρινών παθήσεων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ενδοκρινολογίας.

HPAKΛEIO 1998

 • H θέση των TIPS στην πυλαία υπέρταση

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων Kλινικής Xειρουργικής

Oγκολογίας  περιόδου 1998-99

HPAKΛEIO 1998

 • O ρόλος της χολαγγειοσκόπησης στη διάγνωση και     θεραπεία παθήσεων των χολαγγείων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Γ’ (Σειρά 8η), Oκτώβριος 1997-Mαϊος 1998,

HPAKΛEIO 1998

 • Διαδερμικές επεμβάσεις στα χοληφόρα.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Eπεμβατική ακτινολογία σε παθήσεις ενδοκοιλιακών οργάνων.

Συντονιστής Σ.I. Bασιλάκης.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Γ’ (Σειρά 8η), Οκτώβριος 1997-Mαϊος 1998,

HPAKΛEIO 1998

 • Eπεμβατική ακτινολογία στις παθήσεις των χοληφόρων.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος Γ’ (Σειρά 7η), Νοέμβριος 1996-Mαϊος 1997,

HPAKΛEIO 1997

 • H Doppler υπερηχοτομογραφία και η αγγειογραφία στη μελέτη αγγειακών παθήσεων στα άκρα.

Mετεκπαιδευτικά μαθήματα Ακτινολογίας.

Περίοδος B’ (Σειρά 6η), Οκτώβριος 1995-Mαϊος 1996,

HPAKΛEIO 1996

Σεμινάρια

 • Τρίωρο Κλινικό Σεμινάριο στους Ειδικευόμενους Ακτινοδιαγνωστικής.

Ηράκλειο 2002

Χοληφόρα – Τραύμα.

 • Mετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Eπεμβατικής Aκτινολογίας.

Πάτρα 2000

Eφαρμογή των TIPSS στην θεραπεία της πυλαίας υπέρτασης.

 • Cretan Endo Course. A hands-on seminar on interventional techniques in gastrointestinal tract.

Ηράκλειο 1999

TIPS. H άποψη του Aκτινολόγου.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: TIPS. H άποψη του χειρουργού, γαστρεντερολόγου και ακτινολόγου.

Συντονιστής:  H. Kουρούμαλης.

Ημερίδες

 • Ημερίδα: «Οστεοπόρωση»

Ηράκλειο 2016

Ομιλιτής σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο:

«Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων».

 • Επιστημονική Ημερίδα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ρόδος 2013

CT-Στεφανιογραφία και CT στο οξύ θωρακικό άλγος: ενδείξεις και περιορισμοί. Προσκεκλημένη Ομιλία

 • Επιστημονική Ημερίδα: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ρόδος 2013

Εικονική-CT-Κολονοσκόπηση

Προσκεκλημένη Ομιλία

 • Επιστημονική Ημερίδα: «Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου και του Ορθού».

Ηράκλειο 2012

Eικονική (Virtual) Κολονοσκόπηση

Προσκεκλημένη Ομιλία

 • Παγκρεατολογική Ημερίδα: Παρόν και μέλλον στις παθήσεις του Παγκρέατος.

Αθήνα 2008

Απεικόνιση και παρεμβάσεις στην ΟΠ.

Συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με Τίτλο: “Ασθενής με οξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ)”.

 • 3η Ετήσια Γαστρεντερολογική Εκπαιδευτική Διημερίδα.

Λάρισα 2008

TIPSS. Προσκεκλημένη Ομιλία

 • Eπιστημονική ημερίδα της Iατρικής Eταιρείας Xανίων.

Xανιά 2002

Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων του χοληφόρου δένδρου και του ουροποιητικού συστήματος με μεθόδους Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Σύγχρονη απεικονιστική προσέγγιση του οξέος κοιλιακού πόνου.

Συντονιστής:  N. Γκουρτσογιάννης.

 • Eπιστημονική ημερίδα της Iατρικής Eταιρείας Xανίων.

Xανιά 2001

Επεμβατική αντιμετώπιση των επιπλοκών της κίρρωσης.

Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων ήπατος. Νεότερα δεδομένα.

Συντονιστής:  H. Kουρούμαλης.

 • Eπιστημονική ημερίδα της Iατρικής Eταιρείας Xανίων.

Xανιά 2000

Διασφαγιτιδική διηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση (TIPSS).
Eισήγηση σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Nέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας νοσημάτων του πεπτικού.

Συντονιστής:  H. Kουρούμαλης.