Διεθνείς διοργανώσεις

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2017)

Κοπεγχάγη 2017

Προεδρείο σε Session με τίτλο: Biliary intervention

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, T. Sabharwal

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2016)

Βαρκελώνη 2016

Προεδρείο σε Session με τίτλο: Morbidity & Mortality Conference

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, R. Uberoi

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2016)

Βαρκελώνη 2016

Προεδρείο σε Free Paper Session με τίτλο: Biliary intervention

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, M. Casares

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2014)

Γλασκώβη 2014

Προεδρείο σε Session με τίτλο:

Morbidity & Mortality Conference and Closing

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, AF Watkinson

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2014)

Γλασκώβη 2014

Προεδρείο σε Special Session με τίτλο:

Biliary and pancreatic malignancies: treatment options

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, F. Florio

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2013)

Βαρκελώνη 2013
Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: IR after surgical disasters

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, ΟΜ van Delden

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2010)

Bαλένθια 2010

 1. Προεδρείο σε Session με τίτλο: Non-Vascular Cases
  Συντονιστές:  A. Hatzidakis, M.J. Lee
 2. Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Management of biliary obstruction

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, A. Besim

 • 21ο European Congress of Radiology (ECR 2010),

Βιέννη 2010

Προεδρείο σε Refresher Course με τίτλο: The trauma patient.

Συντονιστής:  A. Hatzidakis

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2009)

Λισσαβώνα 2009

 1. Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Palliative treatment for oncology patients Συντονιστές:  A. Hatzidakis, C. Lanciego
 2. Προεδρείο σε Session με τίτλο: Non-Vascular Cases

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, N. McEniff

 • 6th  Aegean Postgraduate Radiology Course

Σούνιο 2009

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου με τίτλο: Cardiac Imaging

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, A. Gouliamos

 • 1st European Multithematic Diagnostic Imaging Course

Αθήνα 2009

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου με τίτλο: MD CT Imaging of the heart.

 • Seminar of European School of Oncology.

Kaζάν, Ρωσσία-Ταταρστάν 2009

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου.

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2008)

Κοπεγχάγη 2008
Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Controversies in Non-Vascular Intervention

Συντονιστής:  A. Hatzidakis

 • Seminar of European School of Oncology.

Mόσχα 2008

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου.

 • 7th Athenian Days of Interventional Radiology

Αθήνα 2007

Προεδρείο σε Scientific Session με τίτλο: Diagnostic and therapeutic interventions in Oncology.

Συντονιστές:  Κ. Giavroglou, N. Kelekis, A. Hatzidakis

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2006)

Ρώμη 2006

Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Controversies in Non-Vascular IR

Συντονιστής:  A. Hatzidakis

 • 6th Seminar of European School of Oncology,

Mόσχα 2006

Προεδρείο σε Session

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, Β. Dolgushin, G. Chnokova

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2005)

Nίκαια 2005

Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Controversies in Non-Vascular IR

Συντονιστής:  A. Hatzidakis

 • 16th European Congress of Radiology (ECR 2005),

Βιέννη 2005

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Αbdominal aortic aneurysms.

Συντονιστές:  RW Guenther, A. Hatzidakis

 • 15th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European Sociaty of Gastrointestinal and Abdominal Radiology ESGAR.

Γενεύη 2004

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων Διεθνούς Συνέδριου με θέμα: Outcome of Image-guided abdominal interventions.

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, S. Terraz

 • 3nd Aegean Postgraduate Radiology Course

Χερσόνησσος 2003

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου με θέμα: Interventional Neuroradiology

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, G. Magoufis

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2003)

Aντάλυα 2003

Προεδρείο σε Special Session με τίτλο: Biliary Interventions II

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, S. Sawada

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2003)

Aντάλυα 2003

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Liver Tumors

Συντονιστές:  A. Hatzidakis, Α. Κubaalioglou

 • 4th Seminar of European School of Oncology.

Σούζνταλ, Ρωσσία  2003

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου.

 • 15th European Congress of Radiology (ECR 2003)

Bιέννη 2003

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Liver tumor ablation – Beyond the Liver.

Συντονιστές:  GM Bongartz, A. Hatzidakis

 • 14th European Congress of Radiology (ECR 2002),

Bιέννη 2002

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Liver tumor ablation – Metastases, HCC

Συντονιστές:  M. Bezzi, A. Hatzidakis

 • Ιnternational Congress on Complications in Interventional Radiology Prevention and Management

Γκράτς 2001

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου με θέμα: Νοn-Vascular Complications 1: Biliary Interventions and Cases

 • 2nd Aegean Postgraduate Radiology Course

Χερσόνησσος 2001

Προεδρείο σε Tράπεζα Διεθνούς Συνέδριου με θέμα: Abdominal Interventions

Συντονιστές:  D. Vorwerk, A. Hatzidakis

 • Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE 2001)

Γκέτεμποργκ 2001

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Biliary Interventions

Συντονιστές:  J.S. Lameris, A. Hatzidakis

 • 13th European Congress of Radiology (ECR 2001),

Bιέννη 2001

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Technological Developements

Συντονιστές:  L. Ekelund, A. Hatzidakis

 • 12th European Congress of Radiology (ECR 2000),

Bιέννη 2000

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Abdomen – Liver tumors

Συντονιστές:  B. Fornet, A. Hatzidakis

 • 11th  European Congress of Radiology (ECR 1999),

Bιέννη 1999

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Abdominal Intervention

Συντονιστές:  Y. Menu, A. Hatzidakis

 • Liver Neoplasias Therapeutic Options

Aγία Πελαγία 1999 Προεδρείο σε Στρογγυλή Tράπεζα με θέμα: Therapeutic options of primary liver tumors
Συντονιστές:  R. Doci, A. Hatzidakis

Ελληνικές διοργανώσεις

 • Πανελλήνιο συνέδριο επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και καρδιοχειρουργικής, ICE 2017

Ηράκλειο 2017 Προεδρείο – Σχολιασμός σε Τράπεζα με τίτλο: «Επείγοντα ενδαγγειακά συμβάματα πλην καρδιολογικών»

 • Σύγχρονη Αγγειοδιαγνωστική και νέες εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική, ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ

Θεσ/κη  2017
Προεδρείο σε Τράπεζα με τίτλο: «Βασικές αρχές φυσικής αγγειοδιαγνωστικής απεικόνισης»

 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Θεσ/κη 2017

Προεδρείο σε Τράπεζα με τίτλο: “Μ&Μ (οι καλύτερες μου επιπλοκές)”.

 • 23ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος

Λάρισα 2017

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Επεμβατική Ακτινολογία”.

 • 43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Αθήνα 2017

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Ακτινολογία ΙΙ”.

 • 18ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.

Ρέθυμνο 2016

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Ο ρόλος της CT-Αγγειογραφίας / Στεφανιογραφίας σήμερα”.

 • 1ο Κλινικό Φροντιστήριο Ακτινολογίας Μυοσκελετικού

Ηράκλειο 2016

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ”.

 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Αθήνα  2016

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: “Χοληφόρα-Πυλαία Υπέρταση”.

 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας,

Αθήνα 2015

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: «Διαδερμική παροχέτευση υπό απεικονιστική καθοδήγηση»

Συντονιστές:  Ι. Παπαηλιού, A. Χατζηδάκης

 • Ημερίδα: Νεώτερες εξελίξεις στη διαγνωστική Υπερηχογραφία.

Ηράκλειο 2014

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: «Επεμβατική Υπερηχογραφία»
Συντονιστές:  Ε. Σαμιωτάκης, A. Χατζηδάκης

 • Εκδήλωση της Ακτινολογικής Εταιρείας Κρήτης

Ηράκλειο 2014

Προεδρείο και Σχολιασμός σε Ημερίδα με τίτλο: «Η Ακτινογραφία Θώρακος στη διερεύνηση Πνευμονικών νοσημάτων»

 • 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας,

Ηράκλειο 2013

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Ο ρόλος της CT-Aγγειογραφίας σήμερα.

Συντονιστές:  Θ. Πέτσας, A. Χατζηδάκης

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας,

Πάτρα 2012

Προεδρείο-Σχολιασμός σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Επιπλοκές στην Επεμβατική Ακτινολογία

Συντονιστές-Σχολιαστές:  A. Χατζηδάκης, Κ. Κατσάνος

 • Ημερίδα: Απεικόνιση των Παθήσεων του Θυρεοειδούς Αδένα

Ρέθυμνο .2012

Προεδρείο σε Επιστημονική Συνεδρία

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Θ. Χαλαζωνίτης

 • 19ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας,

Θεσσαλονίκη 2009

Προεδρείο σε Ελεύθερες Ανακοινώσεις με τίτλο: Επεμβατική Ακτινολογία ΙΙ

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Δ. Τσέτης

 • Επιστημονική Ημερίδα της Creta InterClinic με Τίτλο: “Μοντέρνες απεικονιστικές τεχνικές με την Υπολογιστική Τομογραφία 64 Τομών”

Ηράκλειο 2007

 1. Προεδρείο σε Επιστημονική Τράπεζα με τίτλο: Αναίμακτη Στεφανιογραφία – Σύγχρονες αντιλήψεις.

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Α. Ταβερναράκης

 1. Προεδρείο σε Επιστημονική Τράπεζα με τίτλο: Υπολογιστικός Τομογράφος 64 τομών: Πως λειτουργεί, τι προσφέρει, πόσο επιβαρύνει.

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Γ. Πασπάτης

 • 17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας,

Πάτρα 2007

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Φυσική πορεία, παθολογοανατομικό υπόστρωμα, προγνωστικοί παράγοντες, διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ).

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Θ. Πέτσας

 • 17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας,

Πάτρα 2007

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Μη χειρουργική αντιμετώπιση του αποφρακτικού ικτέρου.

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Η. Μπρούντζος

 • 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,

Ηράκλειο 2006

Προεδρείο σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: Ορθολογική χρήση των απεικονιστικών μεθόδων.

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Α. Καραντάνας

 • 16ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας,

Αλεξανδρούπολις 2006

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Eπεμβατική Ακτινολογία Ι

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Λ. Θάνος

 • 14ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο,

Ηράκλειο 2004

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Eπεμβατική Ακτινολογία

Συντονιστές:  A. Χατζηδάκης, Ι. Κασκαρέλης

 • 8ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Πολεμικού Ναυτικού,

Αθήνα 2004

Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα «Επεμβατική Ακτινολογία»

Συντονιστής:  A. Χατζηδάκης

 • 13ο Διαπανεπιστημιακό Ακτινολογικό Συνέδριο,

Θεσσαλονίκη 2002

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Eπεμβατική Ακτινολογία

Συντονιστές:  Δ. Σιαμπλής, A. Χατζηδάκης

 • 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,

Χανιά 2002

Προεδρείο σε συζήτηση επιστημονικών ανακοινώσεων με τίτλο: Παιδοχειρουργική – Ιατρική Απεικόνιση

Συντονιστές:  Μ. Βελεγράκης, A. Χατζηδάκης