Ο κος. Χατζηδάκης έχει υπάρξει προσκεκλημένος σε  Zωντανή επίδειξη περιστατικών στο πλαίσιο Ελληνικών διαφόρων διοργανώσεων.
Συγκεκριμένα:

2004: Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2005

Nice

Ζωντανή εξέταση περιστατικών Επεμβατικής Ακτινολογίας με δύο ομάδες, όπου ο κος. Χατζηδάκης συμμετείχε στην ομάδα της Southern Europe.

2004: Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2006

Ρώμη

Ζωντανή εξέταση περιστατικών Επεμβατικής Ακτινολογίας με δύο ομάδες, όπου ο κος. Χατζηδάκης συμμετείχε σε μία από αυτές.

2004: Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2007

Αθήνα

Oργάνωση- Παρουσίαση ζωντανής εξέτασης περιστατικών Επεμβατικής Ακτινολογίας με δύο ομάδες Επεμβατικών Ακτινολόγων (8 εξεταζόμενοι).