Ο κος. Χατζηδάκης έχει συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή κεφαλαίων για 7 ξενόγλωσσα βιβλία:

  • P. Rossi, L. Broglia, G. Pizzi, A. Russo, M. Amoruso, A. Hatzidakis. TIPS with Nitinol Strecker stent. BOOK CHAPTER 1
   Στο Βιβλίο: M. Grosso, G. Noeldge, C. Fava, Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) indications, technique and results. (English). IDELSON-GNOCCHI, 1998, Napoli, Reddick (FL, USA)
  • Aδάμ Χατζηδάκης. Αξονική Τομογραφία Στεφανιαίων Αγγείων.
   Στο έντυπο του Ιατρικό Συλλόγου Ηρακλείου: Ιατρική Ενημέρωση (Eλληνικά), Σελ. 35-39, Νοέμβριος 2007-Ιανουάριος 2008
  • Aδάμ Χατζηδάκης. Επεμβατική Ακτινολογία Ήπατος-Χοληφόρων.
   Στο έντυπο «Κλινικά Φροντιστήρια» της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Eλληνικά), Σελ. 105-120, Νοέμβριος 2007- Αθήνα 2011
  • Adam Hatzidakis. Percutaneous Βiliary Drainage and Stenting.
   Στο Βιβλίο: D.A. Gervais, T. Sabharwal (Editors), M.J. Lee, A.F. Watkinson (Series Editors) Interventional Radiology Procedures in Biopsy and Drainage (English). Σελ. 143-155, SPRINGER, 2011, London (UK) BOOK CHAPTER 3
  • Aδάμ Χατζηδάκης, Ανδρέας Κουρέας. Παχύ Έντερο
   Στο βιβλίο . Κλινική Ακτινολογία του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (Eλληνικά), Σελ. 206-215, Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012
  • Μ. Krokidis and A. Hatzidakis: ePTFE/FEP covered metal stents in malignant biliary disease. Στο Βιβλίο: F. Fanelli (Editor) Biliary Disease and Advanced Therapies using ePTFE/FEP Covered Stents, Pages 23-38
   Editor MINERVA MEDICA, Turin (ITALY), 2014 (English).
  • M. Krokidis and A. Hatzidakis: Malignant biliary strictures: covered or uncovered stents? Στο Βιβλίο: M. Krokidis, I. Ahmed, T. Sabharwal (Editors) Challenging concepts in Interventional Radiology and Endovascular Procedures. Oxford University Press (UK), 2015 (English). BOOK CHAPTER 6