Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Στο μεγαλύτερό της μέρος η ερευνητική δραστηριότητα του κου. Χατζηδάκη έχει κλινικό χαρακτήρα. Σημαντικό της τμήμα αφορά στην εφαρμογή και αξιολόγηση νέων τεχνικών επεμβατικών ακτινολογικών τεχνικών στον χώρο των αγγείων και των κοιλιακών οργάνων.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Μπορείτε να βρείτε το σύνολο του έργου του εδώ.