Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. Petsas T, Siamblis D, Prassopoulos P, Kehagias I, Kalogeropoulou C, Hatjidakis A, Kalfarentzos F, Gourtsoyiannis N: Minimizing surgery in the management of acute pancreatitis. 6th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Brussels, 1995. Abstracts p. 77.
 1. Prassopoulos P, Daskalogiannaki M, Raissaki M, Hatjidakis A, Tavla I Gourtso-yiannis N: Quantitative assessment of splenic volume on CT: a statistical study. 6th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Brussels, 1995. Abstracts p. 64.
 1. Prassopoulos P, Raissaki M, Faflia Ch, Daskalogiannaki M, Hatjidakis A, Gourtsoyiannis N: Interposition of the colon between liver and diaphragm (Chilaiditi’s Syndrome) influenced by patient’s position. 6th Annual Meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Brussels, 1995. Abstracts p. 120.
 1. Hatjidakis A.A,  Raissaki M., Karampekios S, Prassopoulos P, Xynos E. Vassilakis S.I, Gourtsoyiannis N.C: Catheter removal after percutaneous cholecystostomy: timing in relation to different puncure routes. 7th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastro-intestinal and Abdominal Radiology, Heraklion 1996. Abstract  book p.p. 99.
 2. M.Raissaki, P.Prassopoulos, S.Karabekios, A. Hatjidakis, N.Gourtsο-yιannis: The anatomic relationships of the gallbladder: consideration for percutaneous chole-cystostomy. 7th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastro-intestinal and Abdominal Radiology, Heraklion 1996. Abstract  book p.p. 99.
 3. P.Prassopoulos, A.Bakantaki, A. Hatjidakis, M.Daskalogiannaki, C. Faflia, N. Haroulakis, N.Gourtsoyiannis: Renal size correlates with renal function in individuals with normal kidneys? International Uroradiology 96, 1rst Conjoint Postgraduate Course and Scientific Meeting of ESUR, Zürich 1996, Abstracts p.110.
 1. Hatjidakis A.A, Karampekios S, Tsetis D, Sfakiotakis E, Korakas P, Gourtsoyiannis N.C: Self-expandable biliary nitinol ultraflex stents for palliative treatment of malignant obstructive jaundice. Annual Meeting and Postgraduatε course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 98, Venice 1998, Abstracts p. S73 . Cardiovasc Intervent Radiol 21: suppl 1, 1998
 1. Tsetis D, Giannoukas A, Hatjidakis A.A, Sfakiotakis E, Alamanos E, Korakas P, Katsamouris A, Gourtsoyiannis N.C:  Early results of percutaneous local thrombolysis with high-dose bolus rtPA in patients with peripheral arterial occlusive disease.Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 98, Venice 1998, Abstracts p. S118. Cardiovasc Intervent Radiol 21: suppl 1, 1998
 1. A. Hatjidakis, S. Karampekios, P. Prassopoulos, N.C. Gourtsoyiannis: Artificial displacement of pleura, lung and bowel prior to CT-Guided interventional procedures. Annual Meeting and Postgraduate course of  the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 98, Venice 1998, Abstracts p. S160.  Cardiovasc Intervent Radiol 21: suppl 1, 1998
 1. C. Faflia, P. Prassopoulos, A. Mpakantaki, N. Charoulakis, T. Maris, A. Hatzidakis: Measurments of renal parenchymal thickness on ultrasonograms in relation to age, gender, body mass index and predicted clearance of creatinine. European Congress Radiology, ECR 99, Vienna 1999,Abstracts p.S 86.
 1. Tsetis D, A.Hatzidakis, Gianoukas A,C. Gogas, S. Karampekios, S. Karniadakis, Katsamouris A, Gourtsoyiannis N.C:  Transcatheter thrombolysis with high-dose bolus rtPA in lower limb ischaemia. European Congress Radiology, ECR 99, Vienna 1999,Abstracts p.  233.
 1. A.Hatzidakis, G. Alexandrakis, P. Korakas, H. Kouroumalis, Gourtsoyiannis N.C: The role of percutaneous cholangioscopy in the management of patients with biliary desease. 10th Annual Meeting and Postgraduate  course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology,Tuebingen 1999, Abstract book p. 799.  European Radiology 9 , 769-839, 1999.
 1. A.Hatzidakis, D. Tsetis, S. Karampekios, N. Ergazakis, Em Charonitakis, N. Gourtsoyiannis:  Nitinol stents for palliative treatment of malignant obstructive jaundice. A comparison between nitinol ultraflex and symphony stents. 10th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Tuebingen 1999, Abstract book p. 820. European Radiology  9 , 769-839, 1999. 
 1. S. Karampekios, A.Hatzidakis, D. Tsetis, P. Prassopoulos, C. Gogas, N. Gourtsoyiannis: Artificial displacement of the paravertebral space prior to CT-guided biopsy of adrenal masses. Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 99, Prague1999, Abstracts p. S79, Cardiovasc Intervent Radiol 22 suppl 2, 1999.
 1. Tsetis D, Katsamouris A, Hatzidakis A, Gianoukas A, S. Karampekios, N Ergazakis, S. Karniadakis, N. Gourtsoyiannis:  Treatment of chronic arterial insufficiency of the lower limb with percutaneous stents: a single centre experience. Annual Meeting and Postgraduate course of thε Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 99, Prague1999, Abstracts p. S144. Cardiovasc Intervent Radiol 22 suppl 2, 1999.
 1. Tsetis D, Giannoukas A, Katsamouris A, Hatzidakis A, N Ergazakis, E  Alamanos, N. Gourtsoyiannis: Durability of iliac artery stenting in multilevel atherosclerotic arterial disease of the lower limb. Annual Meeting and Postgraduate course of  the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 99, Prague 1999, Abstracts p. S144. Cardiovasc Intervent Radiol 22 suppl 2, 1999. 
 1. A. Hatzidakis, G. Alexandrakis, D. Tsetis, J. Petinarakis, H. Kouroumalis, N.C. Gourtsoyiannis: The role of percutaneous cholangioscopy in the management of patients with biliary disease. European Congress of Radiology, ECR 2000, Vienna 05-10.03.2000, Abstract book P 258.
 1. A. Hatzidakis, D. Tsetis, G. Chlouverakis, J. Petinarakis, K. Kalbakis, S. Agelaki, N.C. Gourtsoyiannis: Nitinol stents for palliative treatment of malignant obstructive jaundice. A comparison between nitinol Ultraflex and Symphony stents. European Congress of Radiology, ECR 2000, Vienna 05-10.03.2000, Abstract book P 258.
 1. H. Athanasakis, E. Chrysos, C. Varveris, D. Tsetis, A. Hatzidakis, V. Koutsoubas, JS Vasilakis, O. Zoras: Treatment of unresectable tumors using abdominal or pelvic hypoxic stop-flow chemotherapy. Focus on Locoregional Cancer Therapy: From Neoadjuvant to Palliative Treatments, Ravenna, 12-15.03.2000, Abstract book P 134.
 1. E. Chrysos, G. Prokopakis, H. Athanasakis, Z. Saridaki,  N. Tzavaris, A. Hatzi-dakis, D. Tsetis, V. Georgulias, JS Vasilakis, O. Zoras: The Hellenic experience of cryosurgical ablation modalities for hepatic metastases of colorectal cancer. Focus on Locoregional Cancer Therapy: From Neoadjuvant to Palliative Treatments, Ravenna, 12-15.03.2000, Abstract book P 155.
 1. G. Daskalopoulos, A. Hatzidakis, T. Triantafyllou, D. Delakas, P. Anezinis, A. Cranidis: Intraureteral metallic endoprosthesis in the treatment of ureteral strictures. XVth Congress of the European Association of Urology, Brussels, 12-15.04.2000, Book of Abstracts, N. 260. 
 1. A. Hatzidakis, M. Raissaki, P. Prassopoulos, J. Petinarakis, S. Karampekios, E. Chrysos, H. Sanidas, N.C. Gourtsoyiannis: Percutaneous cholecystostomy versus conservative treatment for acute cholecystitis in high risk patients. 11th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, La Grande Motte 21-24.06. 2000, Abstract book S6.7.  European Radiology 10(6) , D13. 
 1. A. Hatzidakis, D.Tsetis, Ε. Chrysou, S. Karampekios, D. Samonakis, P. Korakas, C. Stergiou, N.C. Gourtsoyiannis: Nitinol stents for palliative treatment of malig-nant obstructive jaundice. Should we stent the sphincter of Oddi in every case? 11th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, La Grande Motte 21-24.06. 2000, Abstract book p.120.  European Radiology 10(6) , D52. 
 2. A. Hatzidakis, D. Tsetis, E. Chrysou, S. Karampekios, D. Samonakis, Ch. Stergiou, N.C. Gourtsoyiannis: Should we stent the sphincter of Oddi in patients with malignant obstructive jaundice in every case? Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 2000, Maastricht 10-14.09.2000,Abstracts S121.Cardiovasc Intervent Radiol 23,suppl 1
 3. A. Hatzidakis, P. Prassopoulos, M. Raissaki, J. Petinarakis, K. Chatzikostas, I. Mihalakis, J. Petrakis, N.C. Gourtsoyiannis: What is the real benefit of percutaneous cholecystostomy in high surgical risk patients with acute cholecystitis compared to conservative treatment. Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 2000, Maastricht 10-14.09.2000,Abstracts S122.Cardiovasc Intervent Radiol 23,suppl 1 
 1. D. Tsetis, G. Kochiadakis, A. Hatzidakis, E. Skalidis, E. Chrysou, I. Tritou, P. Vardas, N.C. Gourtsoyiannis: Transcatheteral thrombolysis with high-dose bolus rtPA in iatrogenic arterial occlusion after femoral arterial catheterization. Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 2000, Maastricht 10-14.09.2000,Abstracts S150.Cardiovasc Intervent Radiol 23,suppl 1 
 1. A. Hatzidakis, G. Alexandrakis, D. Tsetis, I. Tritou, P. Korakas, E. Vardas, H. Kouroumalis, N.C. Gourtsoyiannis: The present role of percutaneous cholangio-scopy in changing the management of patients with biliary disease. Annual Meeting and Postgraduate course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe CIRSE 2000, Maastricht 10-14.09.2000,Abstracts S158.Cardiovasc Intervent Radiol 23,suppl 1
 1. A.A. Hatzidakis, P.K. Prassopoulos, I. Petinarakis, H. Sanidas, E. Chrysos, D. Tsiftsis, S. Vassilakis, N. Gourtsoyiannis: Percutaneous Cholecystostomy vs. conservative treatment for acute cholecystitis: What is preferable for high surgical risk patients? European Congress of Radiology, ECR 2001, Vienna 02-06.03.2001, Abstract book, P197.
 1. A. Hatzidakis, D. Tsetis, A. Athanasiou, I. Tritou, E. Stamouli, J. Romanos, J. Petrakis, N.C. Gourtsoyiannis: Should we stent the sphincter of Oddi in every case of malignant obstructive jaundice?

European Congress of Radiology, ECR 2001, Vienna 02-06.03.2001, Abstract book, P198. 

 1. D.K. Tsetis, G.E. Kochiadakis, A.A. Hatzidakis, E.I. Skalidis, E. G. Chryssou, I. Tritou, P. E. Vardas, N. Gourtsoyiannis: Percutaneous intraarterial thrombolysis with tissue-plasminogen activator in iliofemoral arterial thrombosis after cardiac catheterization. European Congress of Radiology, ECR 2001, Vienna 02-06.03.2001, Abstract book, P271.
 1. D.K. Tsetis, L.K. Michalis, A.N. Katsamouris, M.R. Rees, A.A. Hatzidakis, A.D. Giannoukas, I. Tritou, D.A. Sideris, N. Gourtsoyiannis: Treatment of femoropopliteal chronic arterial occlusions by vibrational angioplasty: Preliminary experience. European Congress of Radiology, ECR 2001, Vienna 02-06.03.2001, Abstract book, P271. 
 1. E. Kouroumalis, E. Matrella, V. Valatas, G. Notas, H. Roumpaki, C. Xydakis, A. Hatzidakis, I. Mouzas: Bolus somatostatin but not octreotide reduces hepatic sinusoidal pressure by a no-independent mechanism in chronic liver disease.36th Annual Meeting of the European Association for the study of the liver, Prague 18-22.04.2001, Volume 34, Supplement 1, P 19. 
 1. D. Tsetis, J. Romanos, E. Metaxari, A. Hatzidakis, J. Michalakis, D. Tsiftsis, N. Gourtsoyiannis: Percutaneous aortic “stop-flow” perfusion and hemofiltration for regional cytotoxic therapy of pelvic malignancies. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2001. Gothenburg 22-26.09.2001.
 1. D. Tsetis, L. Michalis, A. Katsamouris, M. Rees, A. Giannoukas, A. Hatzidakis, D. Sideris, N. Gourtsoyiannis: Use of Vibrational Angioplasty for the treatment of chronic total infrainguinal arterial occlusions. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2001. Gothenburg 22-26.09.2001. 
 1. A.A. Hatzidakis, E. Brountzos, D. Tsetis, K. Malagari, S.Karampekios, E. Alexopoulou, D. Kelekis, N.C.Gourtsoyiannis: Transjugular intrahepatic portosystemic shunts in Greece. The initial experience. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2001. Gothenburg 22-26.09.2001.
 1. A. Hatzidakis, E. Charonitakis, D. Tsetis, K. Chamalakis, G. Chlouverakis, N. Gourtsoyiannis: Sedation and analgesia in patients undergoing percutaneous transhepatic biliary drainage. A new protocol of fragmented doses. European Congress of Radiology, ECR 2002, Vienna 01-05.03.2002, Abstract book, P121. 
 1. Κ. Chamalakis, A.A. Hatzidakis, E. Charonitakis, D. Tsetis, G. Chlouverakis, N. Gourtsoyiannis: Sedation and Analgesia in patients undergoing Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage. A new protocol of fragmented doses. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2002. Lucerne  05-09.10.2002.
 1. A. Hatzidakis, M. Hamady, T. Sabharwal, A. Adam: Percutaneous coil placement prior to liver radiofrequency ablation (RFA). European Congress of Radiology, ECR 2003, Vienna 06-09.03.2003, Abstract book, P141. 
 1. D. Tsetis, Α. Κatsamouris, K. Chamalakis, A. Giannoukas, A. Hatzidakis, E. Karagiannakidis, C. Ioannou, N. Gourtsoyiannis: Catheter-directed thrombolysis (CDT) with high-dose bolus rt-PA in patients with acute or subacute lower limb ischemia: Potential benefits from heating of rt-PA. European Congress of Radiology, ECR 2003, Vienna 06-09.03.2003, Abstract book, P225. 
 1. M. Hamady, A. Hatzidakis, R. Mason, T. Sabharwal, A. Adam: Balloon dilatation in patients with pyloric dysfunction following gastric pull-up. European Congress of Radiology, ECR 2003, Vienna 06-09.03.2003, Abstract book, P257. 
 1. A. Hatzidakis, T. Sabharwal, M. Hamady, A. Gangi, D. Tsetis, A. Adam: Percutaneous coil placement prior to liver radiofrequency ablation under fluoroscopic guidance. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2003. Antalya 20-24.09.2003. 
 1. D. Tsetis, A. Katsamouris, Z. Androulakakis, A. Hatzidakis, E. Karagiannakidis, T. Kostas, C. Ioannou, N. Gourtsoyiannis: Acceleration of rt-PA thrombolysis in acute and subacute lower limb ischemia using the Trellis peripheral infusion system. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2003. Antalya 20-24.09.2003. 
 1. D. Tsetis, L. Michalis, M. Rees, A. Katsamouris, M. Matsangas, Z. Androulakakis, A. Hatzidakis, D. Sideris, N. Gourtsoyiannis: Vibrational angioplasty in the treatment of short occlusions of the superficial femoral artery: first clinical experience. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2003. Antalya  20-24.09.2003. 
 1. A. Hatzidakis, Ο. Papakonstantinou, C. Chamalakis, C. Koulieraki, M. Daskalaki, N. Gourtsoyiannis: The Value of Pre-interventional imaging before TIPS. Comparison of Color Doppler and MRI/MR Portography. 15th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2004, Geneva 15-18.06. 2004. 
 1. A. Hatzidakis, Ο. Papakonstantinou, C. Koulieraki, D. Tsetis, E. Kehagias, K. Fragos, E. Charonitakis, N. Gourtsoyiannis: Value of preinterventional imaging before TIPS. Comparison of Color Doppler and MRI/MR Portography. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2004. Barcelona  25-29.09.2004. 
 1. S. Mylona, A. Hatzidakis, L. Thanos, E. Charonitakis, KN Chamalakis, N. Mpatakis: Sedation and analgesia in patients undergoing percutaneous liver radiofrequency ablation. Comparison of two protocols. European Congress of Radiology, ECR 2005, Vienna 04-08.03.2005, Abstract book, P274. 
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis, E. Charonitakis, C. Papadopoulos, N. Filipakis, G. Chlouverakis, N. Gourtsoyiannis: e-PTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of malignant biliary disease: Clinical results in 35 patients. European Congress of Radiology, ECR 2006, Vienna 03-07.03.2006, Abstract book, P297. 
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis, E. Charonitakis, N. Filipakis, G. Chlouverakis, N. Gourtsoyiannis: e-PTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of malignant biliary disease: Clinical results in 35 patients. 31th Annual Scientific Meeting of SIR (Society of Interventional Radiology), SIR 2006, Toronto, Canada 30.03-04.04.2006, Abstract book P S29. 
 1. M. Krokidis, F. Fanelli, A. Hatzidakis, A. Conchiglia, M. Bezzi, N. Gourtsoyiannis, R. Passariello: Expanded-polytetrafluoroethylene and fluorinated ethylene propylene-covered metallic stents versus uncovered mesh stents for palliation of malignant biliary disease. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2006, Rome 09-13.09.2006. 
 1. M. Krokidis, F. Fanelli, A. Hatzidakis, G Orgera, N. Gourtsoyiannis. Mesh metallic stents versus ePTFE/FEP-covered stents in malignant biliary disease palliation: Results in 160 patients. Annual Congress of Society of Interventional Radiology, Seattle, 01-06.03.2007.
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis, D. Tsetis, N. Gourtsoyiannis. Primary metallic stenting with vs without tract embolization for palliation of malignant biliary disease: clinical results in 50 patients. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2007 ΑΤΗENS 08-12.09.2007.
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis, N. Gourtsoyiannis. Intravascular US for TIPS revision after acute renal failure. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2008 COPENHAGEN  13-17.09.2008.
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis, D. Tsetis, I. Mouzas, E. Kouroumalis, N. Gourtsoyiannis. ePTFE/FEP-covered metallic stents for palliation of malignant biliary disease: should we use an uncovered extension? Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2008 COPENHAGEN  13-17.09.2008. 
 1. M. Krokidis, A. Hatzidakis. Transcholecystic placement of an ePTFE/FEP-covered stent due to diffuse hepatic metastasis. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2009 LISBON  13-17.09.2009. 
 1. M. Krokidis, Μ. Matteoli, G. Orgera, M. Rossi, A.A. Hatzidakis: Self-expanding metallic stents versus plastic stents for benign biliary disease: a systematic review and meta-analysis. European Congress of Radiology, ECR 2013, Vienna 2013, Electronic Poster C-1115 (Educational Exhibit).
 1. A. Hatzidakis, N. Galanakis, D. Samonakis, E. Kehagias, E. Kouroumalis, D. Tsetis: Efficacy and durability of Direct Intrahepatic Portosystemic Shunt in patients with Budd-Chiari Syndrome. Electronic Poster Presentation, European Congress of Radiology, ECR 2016, Vienna 02-06.03.2016. 
 1. D. Samonakis, D. Tsetis, N. Galanakis, E. Kehagias, M. Koulentaki, E. Matrella, I. Mouzas, E. Kouroumalis, A. Hatzidakis: TIPS for the management of complications of liver cirrhosis: A retrospective audit. 8th International Congress of Internal Medicine, Larissa 17-19.03.2016. 
 1. E. Theodoraki, M. Kalafeteli, D. Tsetis , Ev Chryssou, E. Kehagias, M. Tzardi, M. Daskalogiannaki, N. Papiamonis, I. Mouzas, E. Kouroumalis, A. Hatzidakis, D. Samonakis: Hepatocellular carcinoma in Crete: epidemiology, clinical characteristics and the influence of various treatment modalities on survival. Electronic Poster Presentation, 8th International Congress of Internal Medicine, Larissa 17-19.03.2016.
 1. A. Hatzidakis, N. Galanakis, E. Kehagias, E. Haronitakis, N. Filippakis, D. Tsetis: Ultrasound guided direct intrahepatic portosystemic shunt for the treatment of Budd-Chiari syndrome. Short and long-term results. 27th Annual Meeting and Postgraduate course of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2016, Prague 14-17.06. 2016.
 1. Perisinakis K, Papadakis AE, Hatzidakis A, Damilakis J. The effect of heart rate and vessel angulation on coronary artery stenosis evaluation from cardiac CT angiography. 1st European Congress of Medical Physics, Athens 1-4.9.2016. 
 1. N. Galanakis, M. Papadaki, E. Kehagias, N. Kontopodis, A. Hatzidakis, D. Tsetis: Percutaneous sclerotherapy of slow-flow vascular malformations in head and neck regions. Single center experience. 14th Balkan Congress of Radiology, Thessaloniki, 13-15.10. 2016.
 1. V. Maris, G. Avgenkis, Ch. Mpelantis, IE. Zisis, I. Heretis, A. Hatzidakis, et al. Percutaneous surgery for renal pelvis tumors in a tertiary academic endourological center. 7th International Meeting – Challenges in Endourology, Paris, 21-23.05.2017. 
 1. A. Hatzidakis, K. Perisinakis, A. Papadakis, et al. CT-Liver perfusion post-processing: the effect of portal vein ROI positioning. 28th Annual Meeting, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2017, Athens, 20-23.06.2017. 
 1. A. Hatzidakis, K. Perisinakis, A. Papadakis, et al. Which CT-Liver perfusion map better differentiates liver parenchyma from HCC nodules? 28th Annual Meeting, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2017, Athens, 20-23.06.2017.
 1. Hatzidakis A, Perisinakis K, Chryssou Ev, Kalarakis G, Savva E, Karantanas A. CT liver perfusion for hepatocellular carcinoma nodule detection and follow-up after trans-arterial chemoembolization and comparison with hepato-specific contrast MRI: work in progress. Poster presentation, Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2017, Copenhagen 15-20.09.2017.
 2. Galanakis N, Maris TG, Kontopodis N, Kehagias E, Ioannou CV, Hatzidakis A, Perisinakis K, Karantanas A, Tsetis DK. Evaluation of PTA outcome in patients with Critical Limb Ischemia, using Volumetric CT perfusion technique: Preliminary results. Annual Meeting of Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe, CIRSE 2017, Copenhagen 15-20.09.2017.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

 1. Χατζηδάκης ΑΑ, Ραϊσάκη Μ, Τσέτης Δ, Καραμπέκιος Σ, Πρασόπουλος Π, Δρεττάκης Ε, Γκουρτσογιάννης Ν: Μελέτη των παρενεργειών της μυελογραφίας αναφορικά με το εύρος της βελόνης παρακέντησης και της θέσης του ασθενούς το πρώτο 24ωρο μετά την εξέταση. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 1994. Περίληψη αρ. 43, σελ. 11. 
 1. Ραϊσάκη Μ, Χριστοδουλάκης Μ, Χατζηδάκης Α, Μαγκανάς Ε, Πρασόπουλος Π, Μελισσάς Ι, Γκουρτσογιάννης Ν: Ακτινολογικός έλεγχος του στομάχου σε ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία που υποβάλλονται σε κάθετη γαστροπλαστική. 20ο Ετήσιο Πανελ. Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 1994.Περίληψη  αρ.36, σελ. 9.
 1. Χατζηδάκης Α, Καραμπέκιος Σ, Γιαννόπουλος Α, Κουρτόπουλος Χ, Γκουρτσο-γιάννης Ν: Άμεση αγγειογραφία 4 αγγείων του εγκεφάλου μετά από αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία: προεγχειρητική απεικόνιση και μετεγχειρητική παρακο-λούθηση ασθενών με ραγέντα ανευρύσματα εγκεφαλικών αρτηριών.7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,Ρέθυμνο,1994. Ανακοίνωση αρ. 191. 
 1. Χατζηδάκης Α, Καραμπέκιος Σ, Κατσαμούρης Α, Καρδούλας Δ, Χαρουλάκης Ν, Γκουρτσογιάννης Ν: Διαδερμική αγγειοπλαστική του διχασμού της κοιλιακής αορτής και των αρτηριών των κάτω άκρων. 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,Ρέθυμνο,1994. Ανακοίνωση αρ. 192. 
 1. Ραϊσάκη Μ, Χριστοδουλάκης Μ, Χατζηδάκης Α, Πρασόπουλος Π, Μελισσάς Ι, Γκουρτσογιάννης Ν: Ακτινολογική μελέτη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε νοσηρά παχύσαρκους ασθενείς με κάθετη γαστροπλαστική κατά Mason. 7o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,Ρέθυμνο,1994. Ανακοίνωση αρ. 197. 
 1. Τσαγκαράκη Κ, Χατζηδάκης Α, Βλαχάκης Ι, Πρασόπουλος Π, Χαρίσης Γ, Γκουρτσογιάννης Ν: Ο ρόλος της ανιούσας κυστεογραφίας στις συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος στα παιδιά.7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,Ρέθυμνο,1994. Ανακοίνωση αρ. 230.
 1. Χατζηδάκης Α, Καραμπέκιος Σ, Τσέτης Δ, Ραϊσάκη Μ, Δρεττάκης E, Γκουρτσογιάννης Ν: Συσχέτιση των ευρημάτων της μυελογραφίας και της μυελοϋπολογιστικής τομογραφίας σε εκφυλιστικές παθήσεις της ΟΜΣΣ. 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο,Ρέθυμνο,1994. Ανακοίνωση αρ. 231. 
 1. Μαγκανάς Ε, Χατζηδάκης Α, Ραϊσάκη Μ, Δασκαλογιαννάκη Μ, Βολουδάκη Α, Πρασόπουλος Π, Γκουρτσογιάννης Ν: Απόφραξη του τελικού κοινού χοληδόχου πόρου: Απεικονιστική διερεύνηση. 21ο Ετήσιο Πανελ. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα, 1995. Περίληψη 404, σελ.103. 
 1. Κατσαμούρης Α, Καρδούλας Δ, Δροσίτης Ι, Χατζηδάκης Α, Πετράκης Ι, Γκουρτσογιάννης Ν: Υπερηχογραφική και φλεβογραφική εκτίμηση της φλεβικής παλινδρόμησης στα κάτω άκρα: Συγκριτική μελέτη.1ο Πανελλήνιο Φλεβολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 1995. Περίληψη 11, σελ. 54.
 1. A. Xατζηδάκης, Π. Πρασόπουλος, M. Δασκαλογιαννάκη, M. Pαϊσάκη, N. Γκουρτσογιάννης: Tο μέγεθος του φυσιολογικού σπληνός σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και τη σωματική κατασκευή. 5ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Iωάννινα, 1995, Περίληψη 45, σελ. 30. 
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Kατώνης, M. Pαϊσάκη, Π. Πρασόπουλος, N. Γκουρτσογιάννης: Σύγκριση της μαγνητικής και μυελο-υπολογιστικής τομογραφίας στην αξιολόγηση της εκφυλιστικής νόσου της OMΣΣ. 5ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο,  Iωάννινα, 1995, Περίληψη 12, σελ. 44. 
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, I. Δροσίτης, A. Kατσαμούρης, N. Γκουρτσο-γιάννης: Διαδερμική ενδοαυλική αγγειοπλαστική και ενδοαυλικοί μεταλλικοί νάρθηκες του διχασμού της κοιλιακής αορτής και των αρτηριών των κάτω ακρών. 10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 1996, Περίληψη 143, σελ 203.
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Kατώνης, Π. Πρασόπουλος, N. Γκουρτσο-γιάννης: Σύγκριση της μυελογραφίας, της μαγνητικής και μυελο-υπολογιστικής τομογραφίας στην αξιολόγηση της εκφυλιστικής νόσου της OMΣΣ. 10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο , Aθήνα 1996, Περίληψη 100, σελ 181.
 2. A.Xατζηδάκης, Δ. Kαρδούλας, N Xαρουλάκης, Σ. Kαραμπέκιος, A. Kατσαμούρης N.Γκουρτσογιάννης: H έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία ως μέθοδος παρακολού-θησης αρτηριών των κάτω ακρών μετά απο Διαδερμική αγγειοπλαστική.10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο , Aθήνα 1996, Περίληψη 147, σελ 205. 
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Πρασόπουλος, E. Ξυνός, Σ. Bασιλάκης, N. Γκουρτσογιάννης: O ρόλος της διαδερμικής χολοκυστοστομίας στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 1996, Περίληψη 206, σελ 234.
 1. I.Δαμηλάκης, M. Kουκουράκης, A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, N. Γκουρτσο-γιάννης:  Έκθεση στα χέρια των ακτινολόγων απο αγγειογραφικές εξετάσεις. 10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 1996, Περίληψη 53, σελ 158.
 1. X. Φαφλιά, Π. Πρασόπουλος, A. Mπακαντάκη, A. Xατζηδάκης, Π. Tσαγκαράκη, N. Xαρουλάκης, N. Γκουρτσογιάννης: Συσχέτιση νεφρικής λειτουργίας και πάχους νεφρικού παρεγχύματος. 10ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο , Aθήνα 1996, Περίληψη 111, σελ 187.
 1. A.Xατζηδάκης, E. Mαγκανάς, E. Pοβύθη, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Πρασόπουλος, N. Γκουρτσογιάννης: Διαδερμική παροχέτευση ηπατικών αποστημάτων υπό την κατεύθυνση υπολογιστικού τομογράφου. 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Aθήνα 1996, Περίληψη 71, σελ 20. 
 1. M. Pαϊσάκη, A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Πρασόπουλος, E. Eπανω-μεριτάκης, E. Ξυνός, Σ. Bασιλάκης, N. Γκουρτσογιάννης: Διαδερμική χολοκυστοστομία: Mέθοδος αντιμετώπισης της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Σίσσι 1996. Περίληψη 340, σελ. 303.
 1. X. Φαφλιά, Σ. Kαραμπέκιος, A. Xατζηδάκης, Π. Πρασόπουλος, K. Zερβός, I. Πετράκης, N. Γκουρτσογιάννης: H συμβολή της επεμβατικής ακτινολογίας στην αντιμετώπιση ασθενών με ενδοκοιλιακές συλλογές και αποστήματα.8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Σίσσι 1996. Περίληψη 341, σελ. 304.
 1. Pαϊσάκη M, Xατζηδάκης A.A, Kαραμπέκιος Σ, Πρασόπουλος Π, Ξυνός E, Bασιλάκης Σ, Γκουρτσογιάννης N: H αφαίρεση του καθετήρα διαδερμικής χολοκυστο-στομίας σε συνάρτηση με την οδό παρακέντησης. 6ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα 1996. Περίληψη 51 σελ. 68. 
 1. Pαϊσάκη M, Πρασόπουλος Π, Kαραμπέκιος Σ, Xατζηδάκης A.A, Γκουρτσογιάννης N: Oι ανατομικές σχέσεις της χοληδόχου κύστεως σαν κριτήριο επιλογής της οδού παρακέντησης σε διαδερμικές χολοκυστοστομίες.6ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Λάρισα, 1996. Περίληψη  52, σελ. 69.
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, M. Pαϊσάκη, H. Σανιδάς, E. Ξυνός, N. Γκουρτσογιάννης: H διαδερμική χολοκυστοστομία ως επεμβατική ακτινολογική μέθοδος αντιμετώπισης της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Aθήνα 1997, Περίληψη 11, σελ. 41. 
 1. A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, N. Xαρουλάκης, Δ. Tσέτης, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: Διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση (TIPS): H πρώτη εμπειρία.2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Aθήνα 1997, Περίληψη 12, σελ. 40. 
 1. X. Φαφλιά, Δ.Tσέτης, A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, A. Γιαννούκας, E. Mπαζό-πουλος, Δ. Kαρδούλας, A.Kατσαμούρης, N. Γκουρτσογιάννης: H εφαρμογή της διαδερμικής αγγειοπλαστικής σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, Aθήνα 1997, Περίληψη 1, σελ. 30. 
 1. Δ. Tσέτης, A. Kατσαμούρης, E. Παπαδάκη, E. Mπαζόπουλος, A. Xατζηδάκης, N. Γκουρτσογιάννης: Διαδερμική τοποθέτηση αυτοδιατεινόμενων μεταλλικών ενδο-προθέσεων στην αντιμετώπιση του συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας.  H πρώτη εμπειρία.7ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Hράκλειο 1997, Περίληψη 10, σελ. 40. 
 1. A. Xατζηδάκης, Γ. Aλεξανδράκης, E. Mπαζόπουλος, E. Mαγκανάς, Δ. Tσέτης, Δ. Tσιφτσής, Σ. Bασιλάκης, N. Γκουρτσογιάννης: Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων του χοληφόρου συστήματος με χολαγγειοσκόπηση.7ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Hράκλειο 1997, Περίληψη 6, σελ. 38. 
 1. O. Zώρας, I. Tσιαούσης, A. Kαφετζάκης, A. Xατζηδάκης, E. Ξυνός, Σ. Bασιλάκης:  Περιοχική χορήγηση 5FU και Λευκοβορίνης στη μεταστατική νόσο του ήπατος από καρκίνο παχέος εντέρου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Oγκολογίας, Aθήνα 1997, Περίληψη 56, σελ. 40. 
 1. A. Xατζηδάκης, Γ. Aλεξανδράκης, E. Σφακιωτάκης, Π. Kόρακας, Δ. Tσέτης, H. Σανιδάς, E. Xρυσός, N. Γκουρτσογιάννης: H διαδερμική χολαγγειοσκόπηση ως διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης παθήσεων του χοληφόρου συστήματος. 11ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο,Θεσσαλονίκη 1998, Περίληψη  80, σελ 141. 
 1. A. Xατζηδάκης, Π. Kόρακας, E. Σφακιωτάκης, Γ. Tσιαούσης, K. Bαλασιάδου, Γ. Pωμανός, Γ.  Xαλκιαδάκης, N. Γκουρτσογιάννης: H επεμβατική ακτινολογία ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του χοληφόρου δένδρου. 11ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1998, Περίληψη  149, σελ 177. 
 1.  A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, E. Σφακιωτάκης, Π. Kόρακας, Δ. Tσέτης, Γ. Aλεξανδράκης, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: H εφαρμογή της διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης (TIPS) σε ασθενείς με κιρσορραγία. 11ο  Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1998, Περίληψη  203, σελ 203. 
 1. H. Σανιδάς, A. Xατζηδάκης, Φ. Παπαδάκη, E. de Bree, Π. Aλπαντάκη, N. Γκουρτσογιάννης, Δ.Δ. Tσιφτσής: Λαπαροσκοπική υπερηχοτομογραφία και διά του κυστικού χοληδοχοσκόπηση: Θεραπευτική επιλογή γιά τη διερεύνηση του χοληδόχου πόρου μετά από αποτυχημένη ERCP.9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Hράκλειο 1998. Περίληψη 344, σελ. 94. 
 1.  H. Σανιδάς, A. Xατζηδάκης, Φ. Παπαδάκη, E. de Bree, K. Aλπαντάκη, Δ.Δ. Tσιφτσής: Λαπαροσκοπική υπερηχοτομογραφία και διά του κυστικού χοληδοχο-σκόπηση: Tεχνικά και διεγχειρητικά προβλήματα. (προβολή Video). 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Hράκλειο 1998. Περίλ. 27V, σελ. 16. 
 1. Σ. Kαραμπέκιος, X, Γκόγκας, A. Xατζηδάκης, Π. Πρασόπουλος, I. Nεραντζου-λάκης, N. Γκουρτσογιάννης: Tεχνητή παρεκτόπιση υπεζωκότα, πνεύμονα και εντέρου πριν την διενέργεια διαδερμικών επεμβατικών πράξεων με καθοδήγηση της υπολογιστικής τομογραφίας. 8ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο,, Πάτρα 1998, Περίλ.  σελ. 60. 
 1. A. Xατζηδάκης, Π. Kόρακας, N. Xαρουλάκης, Σ. Kαραμπέκιος, M. Pαϊσάκη, Γ. Tσιαούσης, H. Aθανασάκης, E. Xρυσός, Σ. Bασιλάκης, N. Γκουρτσογιάννης: H διαδερμική χολοκυστοστομία σαν θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 8ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Πάτρα1998, Περίλ. σελ. 67. 
 1. A. Xατζηδάκης, Π. Kόρακας, Δ. Tσέτης, K. Zερβός, B. Γάκη, H Σανιδάς, E. Mπαζόπουλος, Δ. Tσιφτσής, N. Γκουρτσογιάννης: H διαδερμική μέθοδος αντιμετώπισης της κακοήθους απόφραξης χοληφόρων σε ασθενείς με ανώδυνο ίκτερο. 8ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Πάτρα1998, Περίλ. σελ. 68. 
 1. Δ. Tσέτης, X. Γκόγκας, A. Γιαννούκας, A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Π. Πρασόπουλος, N. Eργαζάκης, A. Kατσαμούρης, N. Γκουρτσογιάννης:  Διαδερμική τοπική θρομβόλυση με ταχεία έγχυση υψηλής δόσης rtPA στην αντιμετώπιση της ισχαιμίας των κάτω άκρων. 8ο Διαπανεπιστημιακό Aκτινολογικό Συνέδριο, Πάτρα 1998, Περίλ. σελ. 75.
 1. A. Xατζηδάκης, E. Mατρέλλα, Γ. Aλεξανδράκης, X. Λεοντίδης, E. Mπαζόπουλος, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: H διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική αναστόμωση (TIPS) ως μέθοδος αντιμετώπισης κιρσορραγίας μη ελεγχόμενης με σκληροθεραπεία.18ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο , Aθήνα 1998, Περίληψη  89, σελ 26. 
 1. E.Mατρέλλα, A. Xατζηδάκης, X. Λεοντίδης, H. Kουρούμαλης: Aιμοδυναμική μελέτη σωματοστατίνης και οκτρεοτίδης. Eπίδραση στην πίεση ενσφήνωσης της ηπατικής φλέβας.6ο Πανελλήνιο Hπατολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1999, Περίληψη σελ. 46 
 1. X. Λεοντίδης, E.Mατρέλλα, A. Xατζηδάκης, H. Kουρούμαλης: Aντιμετώπιση ιδιοπαθούς πυλαίας υπέρτασης (Σύνδρομο Banti) με TIPSS. 6ο Πανελλήνιο Hπατολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1999, Περίληψη σελ. 48. 
 1. Γ. Δασκαλόπουλος, E. Λιανός, Δ. Δελακάς, Π. Aνεζίνης, A. Xατζηδάκης, A. Kρανίδης: Διαδερμική τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων ουρητήρα σε ασθενείς με αποφρακτική ουροπάθεια. 2ο Mακεδονικό Oυρολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1999.  E. Παπαδάκη, Π. Πρασόπουλος, A. Xατζηδάκης, I. Mουζάς, I. Πετειναράκης, X. Λεοντίδης, Σ, Kαραμπέκιος, N. Γκουρτσογιάννης: Eυρήματα της Mαγνητικής χολαγγειο-γραφίας και μαγνητικής τομογραφίας σε ασθενείς με σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Aθήνα 1999, Περίληψη, σελ.167. 
 1. A. Xατζηδάκης, N. Eργαζάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Δ. Tσέτης, N. Xαρουλάκης, I. Πετειναράκης, E. Mατρέλλα, Γ. Aλεξανδράκης, H. Kουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: H τριετής εμπειρία μας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Kρήτης στην εφαρμογή της διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης (TIPS).9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Aθήνα 1999, Περίληψη, σελ.132. 
 1. Δ. Tσέτης, A. Kατσαμούρης, A. Xατζηδάκης, A. Γιαννούκας, Γ. Xλουβεράκης, I. Πετειναράκης, Σ. Kαραμπέκιος, N. Γκουρτσογιάννης:  Διερεύνηση της μακροχρόνιας βατότητας των stent στην αθηρωματική νόσο των λαγονίων αρτηριών. 9ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Aθήνα 1999, Περίληψη, σελ.122. 
 1. A. Γιαννούκας, Δ. Tσέτης, A. Kατσαμούρης, A. Kαφετζάκης, A. Xατζηδάκης, Σ. Kαρνιαδάκης, N. Eργαζάκης, E. Γεωργακαράκος, N. Γκουρτσογιάννης: Eίναι δυνατόν να αποκλεισθεί η παρουσία αιμοδυναμικά σημαντικής αορτολαγονίου αποφρακτικής νόσου από την εκτίμηση της κυματομορφής της κοινής μηριαίας αρτηρίας; 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Aγγειολογίας Aγγειοχειρουργικής, Θεσσαλονίκη 20-23.01.2000, Περίληψη, σελ. 92-93. 
 1. E.Xαρωνιτάκης, A. Xατζηδάκης, Δ. Xανιωτάκη, Γ. Pουσοπούλου: Aναλγησία και καταστολή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων (ΔΔΠX). Bελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στη Mονάδα Eπεμβατικής Aκτινολογίας. 27ο Πανελλήνιο Nοσηλευτικό Συνέδριο, Eρέτρεια 23-25.05.2000, Περίληψη, σελ. 123. 
 1. Γ. Δασκαλόπουλος, E. Λιανός, Δ. Δελακάς, Π. Aνεζίνης, A. Xατζηδάκης, Θ. Tριανταφύλλου, I. Xαιρέτης, A. Kρανίδης: Aντιμετώπιση της αποφρακτικής Oυρο-πάθειας με διαδερμική τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων ουρητήρα. 15ο Πανελλήνιο Oυρολογικό Συνέδριο, Kέρκυρα 27-30.09.2000, Περίληψη, σελ. 161. 
 1. Β. Βαλατάς, E. Mατρέλλα, Γ. Νότας, Χ. Ρουμπάκη, Κ. Ξυδάκης, A. Xατζηδάκης, Π. Παπακυριάκου, H. Kουρούμαλης: Η φυσική Σωματοστατίνη αλλά όχι η Οκτρεοτίδη μειώνει την πίεση των κολποειδών στην Κίρρωση με μηχανισμό ανεξάρτητο του ΝΟ. 7ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Aθήνα 29.3-01.04.2001 (Βραβείο) 
 1. Ι. Τσιαούσης, Ε. Χρυσός, Ε. Προκοπάκης, Η. Αθανασάκης, Ζ. Σαριδάκη, Ν. Τζάβαρης, Α. Χατζηδάκης, Γ. Μιχαλόπουλος, Β. Γεωργούλιας, Σ.Ι. Βασιλάκης, Ο. Ζώρας: Κρυοχειρουργική θεραπεία των ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Oγκολογίας, Αθήνα, 25-27.05.2001. 
 1. E. Matrella, V. Valatas, G. Notas, H. Roumpaki, C. Xydakis, A. Hadzidakis, I. Mouzas, E. Kouroumalis: Bolus Somatostatin, but not Octreotide reduces hepatic sinusoidal pressure by a NO-independent mechanism in chronic liver disease. 21ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο , Iωάννινα 28-30.09.2001. 
 1. Γ. Αλεξανδράκης, Π. Σκορδίλης, Ε. Ματρέλλα, Α. Χατζηδάκης, Χ. Γκόγκας, Β. Βαλατάς, Η. Κουρούμαλης: Ενδοηχογραφική παρακολούθηση του αποτελέσματος της δράσης των αναλόγων σωματοστατίνης στην αιμοδυναμική του κιρρωτικού ήπατος. 21ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο , Iωάννινα 28-30.09.2001. 
 1. Κ. Χαμαλάκης, Α. Χατζηδάκης, Δ. Τσέτης, Ι. Μουζάς, Η. Κουρούμαλης, Ν. Γκουρτσογιάννης: Η διαδερμική αντιμετώπιση της προβληματικής ενδοηπατικής λιθίασης. 11ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, 1-3.11.2001, Iωάννινα.
 2. A. Aθανασίου, Α. Χατζηδάκης, Ε. Χαρωνιτάκης, Δ. Τσέτης, Κ. Χαμαλάκης, Δ. Χανιωτάκη, Γ. Ρουσοπούλου, Ν. Γκουρτσογιάννης: Καταστολή και αναλγησία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική διηπατική παροχέτευση χοληφόρων. 11ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, 1-3.11.2001, Iωάννινα.
 1. Κεχαγιάς Η, Ε. Δρακωνάκη, A. Xατζηδάκης, Ε. Χαρωνιτάκης, Γ. Πατραμάνης, Ν. Φιλιππάκης, Δ. Τσέτης, N. Γκουρτσογιάννης: Επιπλοκές διαδερμικής διηπατικής παροχέτευσης σε ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις χοληφόρων. 14ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 2004.
 1. Καραγιαννακίδης Ε.,A. Xατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Κ. Χαμαλάκης, Η. Κεχαγιάς, N. Γκουρτσογιάννης: O ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στην διαδερμική αντιμετώπιση κακοήθων παθήσεων των χοληφόρων. 14ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο , Aθήνα 2004. 
 1. Χαμαλάκης Κ., A. Xατζηδάκης, Ε, Ματρέλα, Δ. Τσέτης, Ε. Καραγιαννακίδης, Η. Κουρούμαλης, N. Γκουρτσογιάννης: Η 8ετής εμπειρία μας στην εφαρμογή της διασφαγιτιδικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης (TIPS). 14ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 2004. 
 1. Δρακωνάκη Ε, Η. Κεχαγιάς, Ι., Ι. Σουγλάκος, Δ. Τσέτης, Ε. Χαρωνιτάκης, Σ. Kαραμπέκιος, A. Xατζηδάκης, N. Γκουρτσογιάννης: O ρόλος της διαδερμικής χολοκυστοστομίας στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας χολοκυστίτιδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 14ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 2004. 
 1. E. Kαραγιαννακίδης, Α. Χατζηδάκης, Σ. Kαραμπέκιος, Κ. Χαμαλάκης, Σ. Νικητίδης, Ν. Ζερβάκης, Σ. Αντωνακάκης, Ν. Γκουρτσογιάννης: Τεχνητή παρεκτόπιση υπεζωκότα, πνεύμονα και εντέρου πριν τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων με την καθοδήγηση της υπολογιστικής τομογραφίας. 14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, 11-14.11.2004, Ηράκλειο. 
 1. I.E. Bonapart, Αικ. Σταματάκη, Ε. Βοθρλιωτάκη, Α. Χατζηδάκης, Σ. Δήμας, Αικ. Σαριδάκη: Εντόπιση παραθυρεοειδικών αδενωμάτων ή υπερπλασίας με εκλεκτικό φλεβικό καθετηριασμό και λήψη δειγμάτων παραθορμόνης (PTH-sampling) προεγχει-ρητικά, σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και αρνητικές όλες τις αναίμακτες μεθόδους απεικόνισης. Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας 2005, 01-03.04.2005. 
 1. Α. Χατζηδάκης, Μ. Κουλεντάκη, Α. Βουμβουράκη, Η. Κουρούμαλης, Ν. Γκουρτσογιάννης: Παρουσίαση τοποθετησης TIPS δια της κάτω κοίλης φλέβας σε ασθενή με σύνδρομο BUDD-CHIARI. 9ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Μύκονος 04-07.05.2005. 
 1. Μ. Κουλεντάκη, Α. Χατζηδάκης, Ε. Ματρέλλα, Χ. Μπαριτάκη, Ν. Γκουρτσο-γιάννης, Η. Κουρούμαλης: Διαδερματική διηπατική τοποθέτηση καθετήρα εντερικής σιτίσεως σε ασθενείς με κακοήθη αποφρακτικό ίκτερο και απόφραξη του 12δακτύλου. 9ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Μύκονος 04-07.05.2005. 
 1. Μ. Αβερικίου, Α. Χατζηδάκης, Β. Μπαρδής, Ν. Γκουρτσογιάννης: Κατά προσέγγιση κοστολόγηση της διαδερμικής διηπατικής παροχέτευσης χοληφόρων. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Πόρτο Χέλι, 05-07.10.2005. 
 1. Α. Χατζηδάκης, Σ. Νικητίδης, Ε. Ματρέλλα, Κ. Χαμαλάκης, Μ. Κροκίδης, Η. Κουρούμαλης, Ν. Γκουρτσογιάννης: Η 9ετής εμπειρία μας στην εφαρμογή της Διασφαγιτιδικής Πυλαιοσυστηματικής Αναστόμωσης (TIPS). 15ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Αθήνα, 11-13.11.2005. 
 1. Μ. Κροκίδης, Ε. Μανουσάκη, Α. Χατζηδάκης, Σ. Βασιλάκη, Ν. Σκουλικάρης, Ν. Γκουρτσογιάννης: Σύγκριση επικαλυμμένων με ePTFE/FEP μεταλλικών ενδοπροθέσεων με μη-επικαλυμμένες στην αντιμετώπιση του κακοήθους αιτιολογίας ικτέρου. Κλινικά αποτελέσματα σε 72 ασθενείς. 16ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Αλεξανδρούπολη, 22-24.09.2006. 
 1. Α. Χατζηδάκης, E. Aρχοντάκης, Α. Γιαννόπουλος, Γ. Ζουρνατζίδης, Α. Βάκης, Δ. Κουτεντάκης, Δ. Καραμπέτσος, Κ. Χατζημιχάλη, Ε. Χαρωνιτάκης, Ν. Γκουρτσογιάννης. Τα πρώτα περιστατικά Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στην Κρήτη. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο 9-12.11.2006. 
 1. Μ. Κροκίδης, Α. Χατζηδάκης, Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Βαμβακάς, Δ. Μαυρουδής, Σ. Βασιλάκη, Ν. Μουρκογιάννης, Ε. Χαρωνιτάκης, Ν. Φιλιππάκης, Ν. Γκουρτσογιάννης. Σύγκριση επικαλυμμένων με ePTFE/FEP μεταλλικών ενδοπροθέσεων με μη-επικαλυμμένες στην αντιμετώπιση του κακοήθους αιτιολογίας ικτέρου. Κλινικά αποτελέσματα σε 72 ασθενείς. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο 9-12.11.2006. 
 1. Δ. Τζωρτζακάκης, Δ. Γλαρίτης, Π. Πατεράκης, Ο. Βεργετάκη, Ν. Μακρυγιαννάκης, Ι. Βελεγράκης, Γ. Αρετάκης, Α. Χατζηδάκης, Π. Ανεζίνης. Ιδιοπαθής νεφρική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία: Θεραπεία με εμβολισμό- Παρουσίαση περιστατικού. 13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο 9-12.11.2006. 
 1. Μ. Αβερικίου, Α. Χατζηδάκης, Β. Μπαρδής, Ν. Γκουρτσογιάννης: Κατά προσέγγιση κοστολόγηση της διαδερμικής διηπατικής παροχέτευσης χοληφόρων (ΔΔΠΧ) και της τοποθέτησης μεταλλικών ενδοπροθέσεων. 15ο Πανελλήνιο Aκτινολογικό Συνέδριο, Aθήνα 2006. 
 1. Μ. Κροκίδης, Α. Χατζηδάκης, Ι. Νικολακόπουλος, Ι. Καπράλος, Ν. Γκουρτσογιάννης: Απ’ ευθείας τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων για παρηγορητική θεραπεία του κακοήθους αιτιολογίας αποφρακτικού ικτέρου. Σύγκριση κλινικών αποτελεσμάτων σε 50 ασθενείς, με και χωρίς εμβολισμό του ηπατικού παρεγχύματος. 17ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Aκτινολογίας, Πάτρα 2007. 
 1. Μουστάρδας Μ., Φιλιππάκης Γ., Κόρακας Π., Δέδες Α., Διακάκης Γ., Χατζηδάκης Α., Ζαρίφης Γ.: Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα κάθε οξέος διαχωριστικού ανευρύσματος της θωρακικής αορτής τύπου Β’. Επιτυχής αντιμετώπιση με ενδοαυλική αποκατάσταση (TEVAR) στα Χανιά. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής, Αθήνα 2012.
 2. Ν. Παπιαμώνης, Δ. Σαμωνάκης, Ρ. Βαγιωνή, Δ. Τσέτης, Η. Κεχαγιάς, Α. Χατζηδάκης, Ε. Χρυσού, Η. Κουρούμαλης: (Χημειο)Εμβολισμός σε μη χειρουργικό ΗΚΚ: Είναι αποτελεσματικός σε μεγάλους όγκους? 13ο  ΠανελλήνιοΗπατολογικό  Συνέδριο, Ρόδος 2013. 
 1. Χατζηδάκης Α, Σπανάκης Κ, Καραντάνας Α: Διαστολή με μπαλόνι κακοηθών στενώσεων χοληφορων πριν την τοποθέτηση μεταλλικών ναρθήκων (primary stenting) . Υπάρχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με την τοποθέτηση τους σε δεύτερο χρόνο (two step procedure) και χωρίς να προηγηθεί διαστολή? 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο  2013. 
 1. Χατζηδάκης Α, Σπανάκης Κ, Καραντάνας Α: Eνδοηπατική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για τη καταστροφή παρεγχύματος. Προκαταρτική πειραματική μελέτη για τη βελτιστοποίηση των παραγόντων καυτηριασμού. 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ηράκλειο  2013. 
 1. Γαλανάκης Ν, Τσέτης Δ, Σαμωνάκης Δ, Κεχαγιάς Η, Κουρούμαλης Η, Χατζηδάκης Α: Αντιμετώπιση πυλαίας υπέρτασης με τη χρήση TIPS σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος. Άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα 12-15.11.2015. 
 1. Γαλανάκης Ν, Τσέτης Δ, Σαμωνάκης Δ, Κεχαγιάς Η, Κουρούμαλης Η, Χατζηδάκης Α: Η χρήση της άμεσης ενδοηπατικής πυλαιο-συστηματικής παράκαμψης (DIPS) στην αντιμετώπιση του συνδρόμου Budd-Chiari.  2ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα 12-15.11.2015. 
 1. Kαλαράκης Γ, Χατζηδάκης Α, Περισυνάκης Κ, Παπαδάκης Α, Σάββα Ε, Σαμωνάκης Δ, Καραντάνας Α: Ποιος παραμετρικός χάρτης Αξονικής Τομογραφίας Αιμάτωσης Ήπατος (CT-Liver perfusion) μπορεί να διακρίνει καλύτερα το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ). 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 21-23.9.2017.
 1. Kαλαράκης Γ, Χατζηδάκης Α, Περισυνάκης Κ, Παπαδάκης Α, Σάββα Ε, Κουλεντάκη Μ, Καραντάνας Α: Αξονική Τομογραφία Αιμάτωσης Ήπατος (Computed Tomography Liver Perfusion – CTLP): Μελέτη της επίδρασης της αλλαγής θέσης του ROI της πυλαίας φλέβας στην επεξεργασία των δεδομένων. 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 21-23.9.2017. 
 1. Kαλαράκης Γ, Χατζηδάκης Α, Περισυνάκης Κ, Παπαδάκης Α, Σάββα Ε, Ματρέλα Ε, Καραντάνας Α: Αξονική Τομογραφία Αιμάτωσης Ήπατος (CTLP) για ανίχνευση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ): Σύγκριση προγραμμάτων επεξεργασίας  Ήπατος και Σώματος. 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 21-23.9.2017. 
 1. Kαλαράκης Γ, Χατζηδάκης Α, Χρυσού Ε, Περισυνάκης Κ, Σάββα Ε, Σαμωνάκης Δ, Καραντάνας Α: Χρήση Υπολογιστικής Τομογραφίας αιμάτωσης ήπατος για την ανίχνευση και παρακολούθηση ηπατο-κυτταρικού καρκινώματος μετά από διακαθετηριακό χημειοεμβολισμό: Σύγκριση με Μαγνητική Τομογραφία μετά από χορήγηση ηπατοειδικής σκιαγραφικής ουσίας. 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 21-23.9.2017. (2ο Βραβείο καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης) 
 2. Περισυνάκης Κ, Πουλή Σ, Τζεδάκης Α, Σπανάκης Κ, Χατζηδάκης Α, Ραϊσάκη Μ: Υπολογισμός υποεκτίμησης της ακτινικής επιβάρυνσης του θυρεοειδούς αδένα σε εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας παίδων μετά από χορήγηση σκιαγραφικού. 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 21-23.9.2017.