Ακτινολογία

Η Ακτινολογία είναι η Ιατρική Ειδικότητα που ασχολείται με την Ιατρική Απεικόνιση των παθήσεων του ανθρώπου. Διακρίνεται πλέον στην «κλασσική» Ακτινοδιαγνωστική, που ασχολείται με την απεικονιστική διάγνωση και στην Επεμβατική Ακτινολογία, που ασχολείται με τις απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, για την εκτέλεση των οποίων είναι απαραίτητη η παρέμβαση εντός του ανθρωπίνου σώματος.

Επεμβατική Ακτινολογία

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο τμήμα της Ακτινολογίας, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα με ανοικτές χειρουργικές τεχνικές. Για την εκτέλεση των επεμβατικών πράξεων, η Επεμβατική Ακτινολογία βασίζεται στις γνωστές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η Ακτινοσκόπηση (Ακτίνες-Χ), η Αγγειογραφία, η Υπερηχοτομογραφία (Υπέρηχοι) και η Υπολογιστική (Αξονική) Τομογραφία.

O κύριος στόχος της Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί μία θεραπευτική λύση με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Στη συντριπτική δε πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται με τοπική αναισθησία του δέρματος και σε μερικές άλλες, με ήπιας έως μέτριας μορφής καταστολή.

Τα πλεονεκτήματα της Επεμβατικής Ακτινολογίας

  1. Η μείωση της φάσης ανάρρωσης
  2. Η μείωση του κινδύνου επιπλοκών
  3. Η αποφυγή της Γενικής Αναισθησίας
  4. Η μείωση του συνολικού κόστους νοσηλείας