2000-2001: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2000-2001: Μέλος Επιτροπής Εθιμοτυπίας της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2003-2004: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2005-2006: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2007-2008: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2013: Μέλος της Επιτροπής παραλαβής υλικών για το σύστημα εγκατάστασης συστήματος εξαερισμού στο χώρο του Ζωοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

2013-2017: Μέλος Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2017-2018: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης

2001-2003: Εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής «Standards of Practice Committee» της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας «Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE)»

2003: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Επεμβατική Ακτινολογία στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2003-2005: Εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιτροπής «Rules Committee» της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας «Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE)»

2004: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Επεμβατική Ακτινολογία στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2005: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Επεμβατική Ακτινολογία στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2006: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Ακτινολογία κοιλιάς στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας 2006 στη Βιέννη.

2007: Πρόεδρος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Επεμβατική Ακτινολογία στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2005-2007: Εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιτροπής «Membership Committee» της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας «Cardiovascular and Interventional Radiology in Europe (CIRSE)»

2014-2015: Μέλος της Επιτροπής ESIR online για τη συλλογή και ανάρτηση στο διαδίκτυο ενδιαφέροντων περιστατικών Επεμβατικής Ακτινολογίας

2016: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Ακτινολογία Κοιλιάς και Πεπτικού Συστήματος στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2017: Μέλος της Υποεπιτροπής κρίσης Επιστημονικών Ανακοινώσεων για την Ακτινολογία Κοιλιάς και Πεπτικού Συστήματος στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ακτινολογίας στη Βιέννη

2001-σήμερα: Κριτής άρθρων στο Περιοδικό «European Radiology»

2002: Κριτής άρθρων στο Περιοδικό «CardioVascular and Interventional Radiology»

2003-σήμερα: Μέλος του Editorial Board ως “Consultant to the Editors” στο Αγγλόφωνο Επιστημονικό Ακτινολογικό Περιοδικό «CardioVascular and Interventional Radiology»

2003-σήμερα: Μέλος του Editorial Board στο Ρωσσικό Επιστημονικό Ιατρικό Περιοδικό «Μedical Visualization»

2012-σήμερα: Μέλος του Editorial Boad της Επιστημονικής Βάσης Δεδομένων «ESIRonline» (Τομέας Non-Vascular)